Browsing by Author Lukianyhin, Vadym Oleksandrovych

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 76
Issue YearTitleAuthor(s)TypeViewsDownloads
2018Макроекономічне прогнозування економічного зростання з використанням міжгалузевих моделейТеліженко, Олександр Михайлович; Телиженко, Александр Михайлович; Telizhenko, Oleksandr Mykhailovych; Байстрюченко, Наталія Олегівна; Байстрюченко, Наталия Олеговна; Baistriuchenko, Nataliia Olehivna; Галинська, Юлія Вікторівна; Галинская, Юлия Викторовна; Halynska, Yuliia Viktorivna; Лук`янихін, Вадим Олександрович; Лукьянихин, Вадим Александрович; Lukianyhin, Vadym Oleksandrovych; Валенкевич, Лариса Петрівна; Валенкевич, Лариса Петровна; Valenkevych, Larysa Petrivna; Мирошниченко, Юлія Олександрівна; Мирошниченко, Юлия Александровна; Myroshnychenko, Yuliia Oleksandrivna; Колосок, Світлана Іванівна; Колосок, Светлана Ивановна; Kolosok, Svitlana Ivanivna; Машина, Юлія Павлівна; Машина, Юлия Павловна; Mashyna, Yuliia Pavlivna; Тихенко, Володимир Сергійович; Тихенко, Владимир Сергеевич; Tykhenko, Volodymyr Serhiiovych; Опанасюк, Юлія Анатоліївна; Опанасюк, Юлия Анатольевна; Opanasiuk, Yuliia Anatoliivna; Бондар, Тетяна Вікторівна; Бондарь, Татьяна Викторовна; Bondar, Tetiana Viktorivna; Панченко, Ольга Вікторівна; Панченко, Ольга Викторовна; Panchenko, Olha Viktorivna; Мартинець, Вікторія Володимирівна; Мартинец, Виктория Владимировна; Martynets, Viktoriia Volodymyrivna; Матвєєва, Юлiя Тагiбекiвна; Матвеева, Юлия Тагибековна; Matvieieva, Yuliia Tahibekivna; Майборода, Тетяна Миколаївна; Майборода, Татьяна Николаевна; Maiboroda, Tetiana MykolaivnaTechnical Report00
2017Застосування стратегічної екологічної оцінки при розробці стратегій забезечення соціо-еколого-економічного розвитку міських територійЛук`янихін, Вадим Олександрович; Лукьянихин, Вадим Александрович; Lukianyhin, Vadym Oleksandrovych; Лук`янихіна, Олена Анатоліївна; Лукьянихина, Елена Анатольевна; Lukianykhina, Olena Anatoliivna; Циганенко, Олена Василівна; Циганенко, Елена Васильевна; Tsyhanenko, Olena Vasylivna; Самусь, Ганна Іванівна; Самусь, Анна Ивановна; Samus, Hanna IvanivnaArticle00
2016Адміністративний менеджмент для магістрівТеліженко, Олександр Михайлович; Телиженко, Александр Михайлович; Telizhenko, Oleksandr Mykhailovych; Глівенко, Сергій Володимирович; Гливенко, Сергей Владимирович; Hlivenko, Serhii Volodymyrovych; Валенкевич, Лариса Петрівна; Валенкевич, Лариса Петровна; Valenkevych, Larysa Petrivna; Дегтяренко, Олександр Григорович; Дегтяренко, Александр Григорьевич; Dehtiarenko, Oleksandr Hryhorovych; Лук`янихін, Вадим Олександрович; Лукьянихин, Вадим Александрович; Lukianyhin, Vadym Oleksandrovych; Павленко, Олена Олексіївна; Павленко, Елена Алексеевна; Pavlenko, Olena Oleksiivna; Швіндіна, Ганна Олександрівна; Швиндина, Анна Александровна; Shvindina, Hanna Oleksandrivna; Карпенко, Євгенія Владиславівна; Карпенко, Евгения Владиславовна; Karpenko, Yevheniia Vladyslavivna; Мирошниченко, Юлія Олександрівна; Мирошниченко, Юлия Александровна; Myroshnychenko, Yuliia Oleksandrivna; Байстрюченко, Наталія Олегівна; Байстрюченко, Наталия Олеговна; Baistriuchenko, Nataliia Olehivna; Лук`янихіна, Олена Анатоліївна; Лукьянихина, Елена Анатольевна; Lukianykhina, Olena Anatoliivna; Євдокимова, Альона Вікторівна; Евдокимова, Алена Викторовна; Yevdokymova, Alona Viktorivna; Мішеніна, Галина Анатоліївна; Мишенина, Галина Анатольевна; Mishenina, Halyna Anatoliivna; Кобушко, Яна Володимирівна; Кобушко, Яна Владимировна; Kobushko, Yana Volodymyrivna; Таранюк, Каріна Вікторівна; Таранюк, Карина Викторовна; Taraniuk, Karina Viktorivna; Шевченко, Тарас Іванович; Шевченко, Тарас Иванович; Shevchenko, Taras Ivanovych; Опанасюк, Юлія Анатоліївна; Опанасюк, Юлия Анатольевна; Opanasiuk, Yuliia Anatoliivna; Колосок, Світлана Іванівна; Колосок, Светлана Ивановна; Kolosok, Svitlana Ivanivna; Матвєєва, Юлiя Тагiбекiвна; Матвеева, Юлия Тагибековна; Matvieieva, Yuliia Tahibekivna; Смоленніков, Денис Олегович; Смоленников, Денис Олегович; Smolennikov, Denys OlehovychTextbook00
2015Студенческие стартапы: организационная поддержка в университетеБайстрюченко, Наталія Олегівна; Байстрюченко, Наталия Олеговна; Baistriuchenko, Nataliia Olehivna; Говорун, Тетяна Павлівна; Говорун, Татьяна Павловна; Hovorun, Tetiana Pavlivna; Золотарьова, Ірина Олександрівна; Золотарева, Ирина Александровна; Zolotarova, Iryna Oleksandrivna; Кириченко, Костянтин Іванович; Кириченко, Константин Иванович; Kyrychenko, Kostiantyn Ivanovych; Купенко, Олена Володимирівна; Купенко, Елена Владимировна; Kupenko, Olena Volodymyrivna; Лук`янихін, Вадим Олександрович; Лукьянихин, Вадим Александрович; Lukianyhin, Vadym Oleksandrovych; Півень, Андрій Григорович; Пивень, Андрей Григорьевич; Piven, Andrii Hryhorovych; Плоха, Олена Борисівна; Плохая, Елена Борисовна; Plokha, Olena BorysivnaBook00
2015Освітня компонента формування людського капіталу на основі компетентнісного підходуТеліженко, Олександр Михайлович; Телиженко, Александр Михайлович; Telizhenko, Oleksandr Mykhailovych; Лук`янихін, Вадим Олександрович; Лукьянихин, Вадим Александрович; Lukianyhin, Vadym Oleksandrovych; Байстрюченко, Наталія Олегівна; Байстрюченко, Наталия Олеговна; Baistriuchenko, Nataliia OlehivnaArticle00
2015Modern approaches to integrated assessment of socio-economic development of municipalitiesЛук`янихін, Вадим Олександрович; Лукьянихин, Вадим Александрович; Lukianyhin, Vadym Oleksandrovych; Ryabushka, L.B.Theses00
2015Інвестиційні проекти як основа розвитку пріоритетних напрямків інноваційної діяльностіЛук`янихін, Вадим Олександрович; Лукьянихин, Вадим Александрович; Lukianyhin, Vadym Oleksandrovych; Мироненко, Ю.Л.Theses00
2015Стимулювання праці у державній службіЛук`янихін, Вадим Олександрович; Лукьянихин, Вадим Александрович; Lukianyhin, Vadym Oleksandrovych; Кириченко, А.Д.Theses00
2015Соціо-еколого-економічне планування міських територійЛук`янихін, Вадим Олександрович; Лукьянихин, Вадим Александрович; Lukianyhin, Vadym Oleksandrovych; Циганенко, Олена Василівна; Циганенко, Елена Васильевна; Tsyhanenko, Olena VasylivnaTheses00
2015Формування принципів, методів і механізму раціонального перерозподілу природної ренти в системі "держава - регіон - суб'єкт господарювання"Теліженко, Олександр Михайлович; Телиженко, Александр Михайлович; Telizhenko, Oleksandr Mykhailovych; Жулавський, Аркадій Юрійович; Жулавский, Аркадий Юрьевич; Zhulavskyi, Arkadii Yuriiovych; Лук`янихін, Вадим Олександрович; Лукьянихин, Вадим Александрович; Lukianyhin, Vadym Oleksandrovych; Древаль, Ольга Юріївна; Древаль, Ольга Юрьевна; Dreval, Olha Yuriivna; Галинська, Юлія Вікторівна; Галинская, Юлия Викторовна; Halynska, Yuliia Viktorivna; Байстрюченко, Наталія Олегівна; Байстрюченко, Наталия Олеговна; Baistriuchenko, Nataliia Olehivna; Мирошниченко, Юлія Олександрівна; Мирошниченко, Юлия Александровна; Myroshnychenko, Yuliia Oleksandrivna; Вакуленко, Ігор Анатолійович; Вакуленко, Игорь Анатолиевич; Vakulenko, Ihor Anatoliiovych; Провозін, Наталія Василівна; Провозин, Наталия Васильевна; Provozin, Nataliia Vasylivna; Костенко, Андріана Миколаївна; Костенко, Андриана Николаевна; Kostenko, Andriana Mykolaivna; Нєшева, А.Technical Report00
2015Класифікація еколого-економічних збитківЗубко, Катерина Юріївна; Зубко, Екатерина Юрьевна; Zubko, Kateryna Yuriivna; Лук`янихін, Вадим Олександрович; Лукьянихин, Вадим Александрович; Lukianyhin, Vadym OleksandrovychTheses00
2014Соціально-етичний маркетинг як елемент системи корпоративної соціальної відповідальностіЛук`янихін, Вадим Олександрович; Лукьянихин, Вадим Александрович; Lukianyhin, Vadym Oleksandrovych; Лук`янихіна, Олена Анатоліївна; Лукьянихина, Елена Анатольевна; Lukianykhina, Olena AnatoliivnaTheses00
2014Екологічно-орієнтовані стратегії управління соціально-економічним розвитком територіїЛук`янихін, Вадим Олександрович; Лукьянихин, Вадим Александрович; Lukianyhin, Vadym Oleksandrovych; Теліженко, Олександр Михайлович; Телиженко, Александр Михайлович; Telizhenko, Oleksandr Mykhailovych; Кислий, Володимир Миколайович; Кислый, Владимир Николаевич; Kyslyi, Volodymyr Mykolaiovych; Древаль, Ольга Юріївна; Древаль, Ольга Юрьевна; Dreval, Olha Yuriivna; Грищенко, Вадим Федорович; Hryshchenko, Vadym Fedorovych; Павленко, Олена Олексіївна; Павленко, Елена Алексеевна; Pavlenko, Olena Oleksiivna; Лук`янихіна, Олена Анатоліївна; Лукьянихина, Елена Анатольевна; Lukianykhina, Olena Anatoliivna; Валенкевич, Лариса Петрівна; Валенкевич, Лариса Петровна; Valenkevych, Larysa Petrivna; Мішеніна, Галина Анатоліївна; Мишенина, Галина Анатольевна; Mishenina, Halyna Anatoliivna; Байстрюченко, Наталія Олегівна; Байстрюченко, Наталия Олеговна; Baistriuchenko, Nataliia Olehivna; Опанасюк, Юлія Анатоліївна; Опанасюк, Юлия Анатольевна; Opanasiuk, Yuliia Anatoliivna; Таранюк, Каріна Вікторівна; Таранюк, Карина Викторовна; Taraniuk, Karina Viktorivna; Шевченко, Тетяна Іванівна; Шевченко, Татьяна Ивановна; Shevchenko, Tetiana Ivanivna; Бондар, Тетяна Вікторівна; Бондарь, Татьяна Викторовна; Bondar, Tetiana Viktorivna; Провозін, Наталія Василівна; Провозин, Наталия Васильевна; Provozin, Nataliia Vasylivna; Волковець, Тетяна Вікторівна; Волковец, Татьяна Викторовна; Volkovets, Tetyana Viktirivna; Кошевець, Віта Василівна; Кошевец, Вита Васильевна; Koshevets, Vita Vasylivna; Циганенко, Олена Василівна; Циганенко, Елена Васильевна; Tsyhanenko, Olena Vasylivna; Зубко, Катерина Юріївна; Зубко, Екатерина Юрьевна; Zubko, Kateryna Yuriivna; Личак, Анна Юріївна; Лычак, Анна Юрьевна; Lychak, Anna Yuriivna; Кириченко, Костянтин Іванович; Кириченко, Константин Иванович; Kyrychenko, Kostiantyn Ivanovych; Тимченко, Ірина Олександрівна; Тимченко, Ирина Александровна; Tymchenko, Iryna Oleksandrivna; Токарєва, Лариса Петрівна; Токарева, Лариса Петровна; Tokarieva, Larysa Petrivna; Півень, Андрій Григорович; Пивень, Андрей Григорьевич; Piven, Andrii Hryhorovych; Грищенко, Ірина Володимирівна; Грищенко, Ирина Владимировна; Hryshchenko, Iryna Volodymyrivna; Матвєєва, Юлія Тагібеківна; Матвеева, Юлия Тагибековна; Matvieieva, Yuliia Tahibekivna; Євдокимова, Альона Вікторівна; Евдокимова, Алёна Викторовна; Yevdokymova, Alona Viktorivna; Найчук, Олена Анатоліївна; Найчук, Елена Анатолиевна; Naichuk, Olena Anatoliivna; Жарик, Тетяна Іванівна; Жарик, Татьяна Ивановна; Zharyk, Tetiana Ivanivna; Мін, Лі; Мин, Ли; Min, LiTechnical Report00
2014Розрахунок обсягів збитку підприємств будівельної галузі від виконання будівельних робітЛук`янихін, Вадим Олександрович; Лукьянихин, Вадим Александрович; Lukianyhin, Vadym Oleksandrovych; Зубко, К.Ю.Article00
2014Теоретические принципы и механизмы регулирования социально-экономических системЛук`янихін, Вадим Олександрович; Лукьянихин, Вадим Александрович; Lukianyhin, Vadym Oleksandrovych; Щербаков, В.Н.; Лукьянихина, Е. А; Ли, МинArticle00
2014Принципи антикризового управління територіальними одиницямиЛук`янихін, Вадим Олександрович; Лукьянихин, Вадим Александрович; Lukianyhin, Vadym Oleksandrovych; Мельник, О.О.; Лі, МінTheses00
2014Проблеми кадрового забезпечення державної службиЛук`янихін, Вадим Олександрович; Лукьянихин, Вадим Александрович; Lukianyhin, Vadym Oleksandrovych; Сохань, А.І.Theses00
2014Науково-методичні підходи до оцінки впливу професійного навчання на результати виробничої діяльностіЛук`янихін, Вадим Олександрович; Лукьянихин, Вадим Александрович; Lukianyhin, Vadym Oleksandrovych; Мироненко, Ю.Л.Theses00
2013Інновації у маркетингу та менеджментіІлляшенко, Сергій Миколайович; Ильяшенко, Сергей Николаевич; Illiashenko, Serhii Mykolaiovych; Божкова, Вікторія Вікторівна; Божкова, Виктория Викторовна; Bozhkova, Viktoriia Viktorivna; Мішенін, Євген Васильович; Мишенин, Евгений Васильевич; Mishenin, Yevhen Vasylovych; Прокопенко, Ольга Володимирівна; Прокопенко, Ольга Владимировна; Prokopenko, Olha Volodymyrivna; Тєлєтов, Олександр Сергійович; Телетов, Александр Сергеевич; Tielietov, Oleksandr Serhiiovych; Біловодська, Олена Анатоліївна; Беловодская, Елена Анатольевна; Bilovodska, Olena Anatoliivna; Голишева, Євгенія Олексіївна; Голышева, Евгения Алексеевна; Holysheva, Yevheniia Oleksiivna; Грищенко, Олена Федорівна; Грищенко, Елена Федоровна; Hryshchenko, Olena Fedorivna; Дериколенко, Олександр Миколайович; Дериколенко, Александр Николаевич; Derykolenko, Oleksandr Mykolaiovych; Ілляшенко, Наталія Сергіївна; Ильяшенко, Наталия Сергеевна; Illiashenko, Nataliia Serhiivna; Лук`янихін, Вадим Олександрович; Лукьянихин, Вадим Александрович; Lukianyhin, Vadym Oleksandrovych; Лук`янихіна, Олена Анатоліївна; Лукьянихина, Елена Анатольевна; Lukianykhina, Olena Anatoliivna; Махнуша, Світлана Михайлівна; Махнуша, Светлана Михайловна; Makhnusha, Svitlana Mykhailivna; Мішеніна, Галина Анатоліївна; Мишенина, Галина Анатольевна; Mishenina, Halyna Anatoliivna; Мішеніна, Наталя Вікторівна; Мишенина, Наталия Викторовна; Mishenina, Natalia Viktorivna; Нагорний, Євген Ігорович; Нагорный, Евгений Игоревич; Nahornyi, Yevhen Ihorovych; Олефіренко, Олег Михайлович; Олефиренко, Олег Михайлович; Olefirenko, Oleh Mykhailovych; Школа, Вікторія Юріївна; Школа, Виктория Юрьевна; Shkola, Viktoriia Yuriivna; Шипуліна, Юлія Сергіївна; Шипулина, Юлия Сергеевна; Shypulina, Yuliia Serhiivna; Летуновська, Наталія Євгенівна; Летуновская, Наталия Евгеньевна; Letunovska, Nataliia Yevhenivna; Провозін, Микола Васильович; Провозин, Николай Васильевич; Provozin, Mykola Vasylovych; Ронь, Ярослав Олексійович; Ронь, Ярослав Алексеевич; Ron, Yaroslav Oleksiyovich; Рябченко, Ірина Михайлівна; Рябченко, Ирина Михайловна; Riabchenko, Iryna Mykhailivna; Сагер, Людмила Юріївна; Сагер, Людмила Юрьевна; Saher, Liudmyla Yuriivna; Сигида, Любов Олексіївна; Сигида, Любовь Алексеевна; Syhyda, Liubov Oleksiivna; Тимохіна, Яна Олександрівна; Тимохина, Яна Александровна; Tymokhina, Yana Oleksandrivna; Шевлюга, Олена Геннадіївна; Шевлюга, Елена Геннадьевна; Shevliuha, Olena Hennadiivna; Щербаченко, Вікторія Олексіївна; Щербаченко, Виктория Алексеевна; Shcherbachenko, Viktoriia Oleksiivna; Шатова, В.; Росохата, Анна Сергіївна; Росохатая, Анна Сергеевна; Rosokhata, Anna SerhiivnaMonograph00
2013Экологический приоритет в стратегиях общественного развития УкраиныЛук`янихін, Вадим Олександрович; Лукьянихин, Вадим Александрович; Lukianyhin, Vadym Oleksandrovych; Провозін, Наталія Василівна; Провозин, Наталия Васильевна; Provozin, Nataliia VasylivnaArticle00