Browsing by Author Opanasiuk, Valentyna Volodymyrivna


Showing results 1 to 20 of 53
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2011 Анархія як тип політичного режиму в соціальній філософії П.-Ж. Прудона Opanasiuk, Valentyna Volodymyrivna Conference Papers 168425 12625
2005 Арістотель та його вплив на розвиток філософії Opanasiuk, Valentyna Volodymyrivna; Рибалка, В. Conference Papers 21786 4842
2006 Болонський процес: глобалізація і національно-ментальні особливості Opanasiuk, Valentyna Volodymyrivna; Вусик, О. Conference Papers 26745 2936
2009 Буття як вічна філософська проблема Opanasiuk, Valentyna Volodymyrivna; Цирулик, О.М. Conference Papers 160728 8165
2007 Взаємозв'язок національного та релігійного у духовному житті суспільстіва Opanasiuk, Valentyna Volodymyrivna; Романенко, К. Conference Papers 53852 3724
2012 Виборча система України в контексті конституційної інженерії Opanasiuk, Valentyna Volodymyrivna Conference Papers 373780 288608
2013 Визначення, правовий статус, реєстрація релігійних організацій: зміни в законодавстві Opanasiuk, Valentyna Volodymyrivna; Андрійченко, Н. Conference Papers 853960 184577
2009 Вчення Платона про ідеальну державу Opanasiuk, Valentyna Volodymyrivna; Чернишова, Ю. Conference Papers 1055364 286082
2006 Глобалізація і Болонський процес Opanasiuk, Valentyna Volodymyrivna; Талан, О. Conference Papers 77875 12305
2005 Григорій Савич Сковорода та сучасність Opanasiuk, Valentyna Volodymyrivna; Тесленко, П. Conference Papers 496549 38614
2006 Громадянське суспільство в Україні: зародження, становлення чи трансформація Opanasiuk, Valentyna Volodymyrivna Conference Papers 193817 194276
2010 Гуманістичний зміст філософських міркувань Ж.-П. Сартра Opanasiuk, Valentyna Volodymyrivna; Шаповал, А. Conference Papers 85625 5415
2005 Діяльність та релігійно-етичні погляди Ф. Скорини Opanasiuk, Valentyna Volodymyrivna; Костіна, М.В. Conference Papers 76423 1612
2006 Етика бізнесу Opanasiuk, Valentyna Volodymyrivna; Бондар, Т.В. Conference Papers 69907 2652
2013 Етика бізнесу та економічна діяльність в ісламському світі Opanasiuk, Valentyna Volodymyrivna Conference Papers 41431 4422
2009 Етнометодологія як спосіб дослідження тексту: розширення меж пізнання в суспільствознавчих науках Opanasiuk, Valentyna Volodymyrivna Conference Papers 191981 192522
2008 Законодавство України про релігію і церкву Opanasiuk, Valentyna Volodymyrivna Schoolbook 6999034 394551
2009 Зовнішня трудова міграція населення України: подолання негативних наслідків Opanasiuk, Valentyna Volodymyrivna; Вініченко, Т.С. Conference Papers 246915 8602
2007 Категорія "свобода совісті": теоретичний та прикладний аспекти тлумачення Opanasiuk, Valentyna Volodymyrivna Conference Papers 107448 3021
2017 Ключовий парадокс модернізації держави та шляхи його подолання Opanasiuk, Valentyna Volodymyrivna Conference Papers 1818 2239