Browsing by Keywords бензол


Showing results 1 to 16 of 16
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2018 Виробництво бензолу. Розробити тарілчасту ректифікаційну колону для розділу суміші ацетон- бензол продуктивністю 7000 кг/годину Акулін, Б.Р. Bachelous Paper 4 1
2010 Діагностика процесу дистиляції бензолу Ульєв, Л.М.; Болдирєв, С.А.; Васильєв, М.А. Conference Papers 953 1023
2019 Дільниця розділення бензольно-толуольної суміші. Розробити та модернізувати дефлегматор ректифікаційної колони Литвиненко О.М., Masters thesis 5 1
2020 Ректифікаційна установка для розділення суміші ацетон – бензол. Розробити ректифікаційну колону з ковпачковими тарілками Гуйзгелдієв, Н. Bachelous Paper 4 0
2018 Ректифікаційна установка для розділення суміші ацетон-бензол. Розробити ректифікаційну колону з тарілками ковпачкового типу Руцький О.В., Bachelous Paper 7 3
2018 Ректифікаційна установка для розділення суміші бензол – толуол. Розробити ректифікаційну колону з клапанними тарілками Оксак, А.О. Bachelous Paper 4 2
2018 Ректифікаційна установка для розділення суміші бензол-оцтова кислота. Розробити ректифікаційну колону з ковпачковими тарілками Юрасов Д.А., Bachelous Paper 6 1
2018 Ректифікаційна установка для розділення суміші бензол-оцтова кислота. Розробити ректифікаційну колону з ситчатими тарілками Неофітний С.М., Bachelous Paper 7 11
2020 Ректифікаційна установка розділення бінарної суміші ацетон - бензол. Розробити кожухотрубний випарник парів бензолу Науменко, В.С. Bachelous Paper 3 0
2020 Ректифікаційна установка у виробництві бензолу. Розробити кожухотрубний випарник парів бензолу Крощенко, А.С. Bachelous Paper 4 0
2020 Ректифікаційна установка у виробництві бензолу. Розробити кожухотрубний теплообмінник з паровим простором для випаровування бензолу Пасєвін В.С., Bachelous Paper 3 0
2020 Ректифікаційна установка у виробництві бензолу. Розробити тарілчасту ректифікаційну колону Будко, М.Ю. Bachelous Paper 4 1
2020 Ректифікаційна установка. Розробити кожухотрубний теплообмінник з паровим простором для випаровування бензолу Сербіновська Л.В., Bachelous Paper 3 0
2018 Ректифікаційна установка. Розробити кожухотрубчастий випарник бензолу Філоненко Р.В., Bachelous Paper 8 0
2020 Установка розділення суміші бензол – толуол. Розробити тарілчасту ректифікаційну колону Кандибін М.О., Bachelous Paper 8 0
2020 Установка розділу суміші ацетон-бензол. Ректифікаційна колона потужністю 7500 кг/годину по бензолу Демченко, В.В. Bachelous Paper 7 0