Browsing by Keywords регулюючий мікропроцесорний контролер


Showing results 1 to 20 of 58
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2020 Автоматизація водогрійного котла КВГ-6,5-150 Корнієнко, Є.М. Bachelous Paper 1 0
2020 Автоматизація змішувально-зарядної машини для емульсійних вибухових речовин Моргулець, Б.О. Bachelous Paper 3 5
2019 Автоматизація технологічного комплексу очищення води методом іонного обміну Шкарін, О.С. Masters thesis 2 0
2018 Автоматизація технологічного процесу виробництва КВ Маценко, М.І. Bachelous Paper 4 2
2020 Автоматизація технологічного процесу нанесення двошарового покриття на вироби Рудюк, О.В. Bachelous Paper 4 1
2020 Автоматизація технологічного процесу нітрування піридину Рухляда, О.В. Bachelous Paper 2 0
2020 Автоматизація технологічного процесу очищення окислів азоту Грандецький, M.B. Bachelous Paper 4 0
2019 Модернізація системи автоматизації виготовлення електродетонаторів сповільненої дії з метою інтенсифікації випуску Шарий, В.О. Masters thesis 4 0
2019 Модернізація системи керування процесом виробництва нітробензолу з метою підвищення якості Федорченко, С.В. Masters thesis 2 0
2019 Модернізація системи управління водогрійного котла промислового підприємства Афанасьєв, М.О. Masters thesis 4 0
2019 Мікропроцесорна система керування процесом ультрафільтрації води Гречко, І.В. Masters thesis 5 1
2018 Система керування дiльницi iонного обмiну в технологiчному процесi хiмводоочищення Недбаєва, В.М. Masters thesis 5 3
2020 Система контролю процесів ферментації при виробництві антибіотиків Шут, М.О. Bachelous Paper 1 0
2020 Система управління виробництвом окису етилену. Ізотов, О.Є. Bachelous Paper 1 0
2019 Система управління водогрійного котла КВГ-6,5-150 Галіч, Р.Г. Bachelous Paper 16 14
2018 Система управління водогрійного котла КВГ-6,5-150 Афанасьєв, М.О. Bachelous Paper 5 1
2018 Система управління дільниці ультрафільтрації в технологічному процесі хімводоочищення Гречко, І.В. Bachelous Paper 9 2
2018 Система управління дільниці іонного обміну в технологічному процесі хімводоочищення Ремесніков, П.П. Bachelous Paper 6 3
2018 Система управління дільниці іонного обміну в технологічному процесі хімводоочищення. Шкарін, О.С. Bachelous Paper 5 2
2020 Система управління котлом плавління сиру Stephan UM-130 Салганюк, А.О. Bachelous Paper 5 0