Browsing by Keywords C++


Showing results 1 to 18 of 18
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2020 Cтабілізація поверхневих структур адсорбату при конденсації за рахунок дифузії адатомів між шарами Глущенко, Б.А. Masters thesis -1797290324 216684299
2022 Detect and prevent SQL injection vulnerability Ekeh, D. Bachelous Paper 340730435 1191093483
2021 Smart robot control information technology Uba, B.V. Masters thesis -1859082865 -1067802078
2020 Дослідження можливостей підвищення ефективності моделювання багаточастинкових систем методом молекулярної динаміки з використанням технології CUDA Арнаутов, О.І. Masters thesis 5704 11784
2019 Комп’ютерна реалізація рішення біматричних моделей теорії ігор. Знаходження рівноваги Неша Снітко, Д.Е. Masters thesis 15 12
2018 Програмне забезпечення редактора Dmotion Editor для створення проектів багатовимірних кінотеатрів Голуб, В.О. Masters thesis 6 1
2023 Ігровий додаток "ITP Adventures". Розроблення квестів 4-6 рівнів Креслов, Д.О. Bachelous Paper 233 237
2021 Ігровий додаток "War of Ages: Battle for Castle" Кузьменко, В. В. Masters thesis 511031655 1434735412
2020 Інсталятор та доповнення для інтеграції CAD Revit та Unreal Engine 4 Мальованик, К.М. Bachelous Paper 11860 50137
2022 Інформаційна система пошуку та організації колективних фізичних заходів з використанням формату серіалізації даних Protocol Buffers Войтович, Н.В. Bachelous Paper 1296557 353349
2019 Інформаційна система розпізнавання елементів будівельного плану та побудови 3d моделі Лютий, В.О. Masters thesis 8 2
2023 Інформаційна система симуляції польоту рою дронів Кияненко, Д.В. Bachelous Paper 74 103
2021 Інформаційна технологія адаптації евристичних алгоритмів оптимального пакування об’єктів в контейнери Ковальов, О.В. Masters thesis 639249 1574804
2023 Інформаційна технологія оптимізації комп'ютерної гри на основі Instanced Static Meshes Проценко, М.О. Masters thesis 5762 6752
2023 Інформаційна технологія розробки ігрової системи на базі Unreal Engine Гайворонська, С.А. Masters thesis 24 1
2023 Інформаційне та програмне забезпечення сервісу збору та аналізу даних наукової діяльності співробітників закладу вищої освіти з використанням інструментарію парсингу Жуков, О.А. Bachelous Paper 74 35
2021 Інформаційне та програмне забезпечення системи розрахунку колінчатого вала Шилов, К.М. Bachelous Paper 93898 191887
2023 Інформаційно-аналітична система супроводження консультацій здобувачів вищої освіти Мажуга, М.В. Bachelous Paper 122 53