Browsing by Keywords Java


Showing results 1 to 20 of 55
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2020 Android-додаток для користувачів послуг АТ "Сумиобленерго" по передачі показів лічильника електроенергії. Android application for users of JSC "Sumioblenergo" services for transmission of electricity meter readings. Федірка, С.В. Masters thesis 247200 226938
2020 Адаптивний алгоритм розрахунку часових проміжків для автоматизованої системи тестувань студентів Литюга, О.Є. Masters thesis 151 501
2019 Аналіз методу двофакторної автентифікації на основі мобільного додатку для коригування звичок для ОС Android Лук’янова, О.М. Masters thesis 6 1
2019 Веб ресурс "Портфоліо" на CMS Joomla Каліна, В.В. Bachelous Paper 9 3
2020 Веб-система для ведення Електронного журналу успішності учнів навчального закладу Почкун, А.В. Bachelous Paper 179 368
2019 Відмовостійкий протокол адміністрування розподілених систем Челядін, Д.О. Masters thesis 5 0
2021 Графічний інтерфейс налаштування віддаленого доступу до обладнання Cisco з використанням протоколу SSH Кібенко, О.С. Bachelous Paper 618 921
2020 Додаток для миттєвого обміну повідомленнями. Левченко, Т.В. Bachelous Paper 924 308
2020 Ергономічна експертиза електронних засобів навчання Пантюхін, О.В. Bachelous Paper 76 78
2020 Мобільний додаток "Розумний будильник" Паляниця, Б.О. Masters thesis 9055 66736
2018 Мобільний додаток для коригування звичок для ОС Android Лук’янова, О.М. Bachelous Paper 7 1
2021 Мобільний додаток для перегляду навчального розкладу медичної кафедри СумДУ Тимошенко, Д.О. Bachelous Paper 471 321
2018 Мобільний додаток для планування завдань під OC Android Рубаник, А.В. Bachelous Paper 19 14
2019 Мобільний додаток для розвитку навичок усного рахунку для дітей шкільного віку Максимович, С.Ю. Bachelous Paper 5 1
2019 Мобільний додаток для тестування знань з мов програмування Падалиця, Д.А. Masters thesis 2456 5533
2018 Мобільний додаток під OC Android для зчитування QR-кодів Мащенко, І.Ю. Bachelous Paper 4 0
2019 Мобільний додаток студентського самоврядування Сумського державного університету Приходченко, Д.В. Bachelous Paper 16690 36214
2018 Особистий онлайн-кабiнет школяра на базi мiкросервiсної архiтектури Челядін, Д.О. Bachelous Paper 8 1
2019 Персональна система оцифровування даних із розрахункових документів Мілославська, Ю.М. Bachelous Paper 7 0
2020 Порівняльний аналіз алгоритмів чисельного розв’язання задач нелінійного програмування. Алгоритм багатокритеріальної оптимізації Михайлов, В.Т. Masters thesis 87 271