Browsing by Keywords accounting policy


Showing results 1 to 20 of 51
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2013 Актуальні аспекти сутності облікової політики та її змін Vynnychenko, Nataliia Volodymyrivna Article 2181 127
2018 Визнання та оцінка витрат від зменшення корисності основних засобів: організаційно-методичні засади Ovcharova, Nataliia Viktorivna; Ярош, Ю.В. Article 321 177
2014 Вплив зміни методів облікової політики на результати діяльності банку Пархоменко, К.Г. Article 1291 1310
2013 Методичні аспекти формування облікової політики Євченко, Н.Г. Book chapter 1878 840
2021 Напрямки посилення інформаційного навантаження обліку суб’єктів малого бізнесу. Ovcharova, Nataliia Viktorivna; Мартиненко, Т.В.; Самотой, Ю.С. Article 814 1456
2020 Облік розрахунків з оплати праці Гніденко, А.Ю. Bachelous Paper 3499 4965
2020 Облік торговельної діяльності Андреєва, К.О. Bachelous Paper 3050 3054
2020 Облік і аудит виробничих запасів Капленко, А.О. Bachelous Paper 4846 25021
2020 Облік і аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками Почепцова, А.І. Bachelous Paper 13085 23896
2021 Облік і контроль доходів від операційної діяльності Старченко, А.В. Bachelous Paper 5305 6125
2020 Облік і контроль сільськогосподарських підприємств Бобошко, Р.М. Bachelous Paper 3135 7471
2021 Облік і контроль фінансових інвестицій Линник, А.С. Bachelous Paper 9645 10831
2020 Облікова політика в умовах трансформації обліку та звітності за МСФЗ Кобилецька, Л.Я. Masters thesis 266 1739
2017 Облікова політика в частині відображення ПДВ: основні аспекти Ovcharova, Nataliia Viktorivna Article 153 93
2017 Облікова політика для цілей оподаткування: теоретичні та методичні засади формування Ovcharova, Nataliia Viktorivna; Kravchenko, Olena Volodymyrivna Book chapter 462 26
2017 Облікова політика для цілей оподаткування: теоретичні та методичні засади формування Kravchenko, Olena Volodymyrivna; Ovcharova, Nataliia Viktorivna Monograph 428 429
2019 Органiзацiя i методика облiку та аналiзу витрат підприємства Сєльчук, Я.О. Masters thesis 7487 8148
2014 Организационные аспекты раскрытия информации бухгалтерского учета и формирования отчетности банка Koldovskyi, Artem Volodymyrovych Article 4401 3324
2018 Організація облікового процесу в бюджетних установах Стеценко, Я.М. Masters thesis 8 1
2019 Організація облікового процесу в бюджетних установах Головченко, Л.С. Masters thesis 15 12