Browsing by Keywords budgetary institutions


Showing results 1 to 13 of 13
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2020 Current approaches to accounting of budget institutions Kravchenko, Olena Volodymyrivna Conference Papers 411 162
2014 Виплати працівникам: економічна сутність, вітчизняна та міжнародна практика обліку Kravchenko, Olena Volodymyrivna; Сидорук, Т. Article 9780 39918
2011 Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті забезпечення ефективної діяльності суб’єктів господарювання Kravchenko, Olena Volodymyrivna; Слободяник, Ю.Б.; Тимощенко, Ю.М. Article 1904 239
2014 Зобов’язання бюджетних установ: теоретичні та облікові аспекти Kravchenko, Olena Volodymyrivna Article 57580 30284
2016 Концепція оцінки активів бюджетних установ: методичне та організаційне забезпечення Kravchenko, Olena Volodymyrivna Article 4233 2862
2018 Методичні основи складання звітності в бюджетних установах Kravchenko, Olena Volodymyrivna; Бондар, Ю.І. Conference Papers 189 294
2014 Методологічні аспекти обліку бюджетними установами забезпечень Kravchenko, Olena Volodymyrivna Conference Papers 5842 5859
2020 Облік доходів і витрат від обмінних операцій в бюджетних установах Kravchenko, Olena Volodymyrivna; Бойко, А.Г. Conference Papers 137 141
2019 Організація і методика обліку та контролю розрахунків з оплати праці в бюджетних установах Мироненко, А.В. Masters thesis 85031 326674
2013 Основні напрямки реформування бюджетного обліку Kravchenko, Olena Volodymyrivna Article 599 63
2014 Проблемні аспекти оцінки ефективності управління бюджетними витратами Kravchenko, Olena Volodymyrivna Article 13814 3982
2018 Сучасні підходи до обліку доходів та витрат бюджетних установ Kravchenko, Olena Volodymyrivna; Івашина, М.В. Conference Papers 145 295
2016 Формування та зміни облікової політики бюджетної установи Kravchenko, Olena Volodymyrivna Article 1074 2866