Browsing by Keywords business plan


Showing results 1 to 20 of 26
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2020 Opening your own farm-style cafe Vorobyouv, І. Conference Papers 430 613
2020 Ways to develop startups as a form of entrepreneurial activity Lukash, N. A. Masters thesis 524 670
2018 Аналіз та обґрунтування проекту на прикладі бізнес-плану Амонська, Н.М. Masters thesis 8 4
2021 Бізнес-планування діяльності підприємства сфери послуг Голубович, О.М. Masters thesis 1115 1093
2018 Бізнес-планування як засіб підвищення рівня залучення інвестицій Примаченко, Є.О. Masters thesis 14 2
2019 Бізнес-планування як інструмент забезпечення ефективності управління організацією Кульгова, К.А. Bachelous Paper 12 1
2019 Бізнес-планування як інструмент управління прибутком підприємства Бондаренко, С.В. Bachelous Paper 6 0
2012 Бізнес-планування інноваційних проектів: сутність технологій, переваги і недоліки Князь, С.В.; Георгіаді, Н.Г.; Богів, Я.С. Article 144017 154642
2015 Бізнес-інкубатор в ІТ індустрії Білан, М.І.; Ivashova, Nadiia Vasylivna Conference Papers 1986 116
1998 Вплив фактору часу на інвестиційні процеси Бобровський, Б.О.; Козьменко, С.М. Book 74055 1057
2020 Економічне обґрунтування організації приватного медичного центру Книш, Д.О. Masters thesis 200 203
2019 Методи і проблеми впровадження та розвитку стартап проектів в Україні Полтавцев, І.В. Bachelous Paper 8 6
2021 Обґрунтування створення бізнесу на основі бізнес-планування проекту Харченко, А.Л. Bachelous Paper 6641 6042
1999 Обґрунтування, фінансовий аналіз та оцінка інвестиційних проектів Білик, М.Д. Article 19560 10318
2018 Організаційно-економічний механізм планування у бізнесі Лоза, В.Є. Bachelous Paper 2 0
2021 Особливості бізнес-планування в Україні Дудкіна, А.І. Bachelous Paper 1651 10366
2020 Особливості бізнес-планування у підприємницькій діяльності (на прикладі клубу-ресторану «Роксолана») Ошкіна, К.В. Bachelous Paper 114988 71120
2018 Планування нового бізнесу в сучасних умовах господарювання Возний, В.О. Masters thesis 4 1
2020 Планування розвитку малого бізнесу Левченко, Ю.А. Bachelous Paper 549 555
2018 Практичні аспекти бізнес-планування Шрамко, Н.В. Bachelous Paper 2 0