Browsing by Keywords capital requirements


Showing results 1 to 7 of 7
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2009 Вплив вимог до банківського капіталу на банківський ризик: економетрична головоломка та запропоноване рішення Портер, Роберт Article 5218 5241
2006 Кореляція активів та потреби в капіталі для МСП в межах переглянутої "Базель - ІІ" Хенеке, Дж.; Трюк, С. Article 23324 6559
2018 Логіт-модель прогнозування ймовірності банкрутства банків Kremen, Viktoriia Mykhailivna; Бочкарьова, Т. Article 3202403 764900
2018 Оцінювання впливу адекватності капіталу фінансових посередників на фінансовий та економічний розвиток країн Kremen, Viktoriia Mykhailivna; Ковтун, С. Article 94507 28635
2014 Проблеми і наслідки впровадження Базеля ІІІ в діяльності зарубіжних банків Іваній, К.О. Article 2243 1133
2016 Регулювання банківської діяльності в контексті узгодження інтересів держави та бізнесу Didenko, Oksana Mykolaivna PhD Thesis 768812 1568282
2016 Регулювання банківської діяльності в контексті узгодження інтересів держави та бізнесу Didenko, Oksana Mykolaivna Synopsis -615114277 2094886182