Browsing by Keywords expert method


Showing results 1 to 8 of 8
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2021 Дослідження ступеня сумісності міжнародних стандартів на системи управління якістю (ISO 9001:2015) та системи управління безпекою дорожнього руху (ISO 39001:2012) Гончар, В.А. Masters thesis 2961 1948
2004 Застосування експертного методу оцінки в менеджменті персоналу банку Сушко, Н.М. Article 9798 5058
2009 Нечеткое моделирование в экспертном оценивании качества банковских информационных технологий Володько, Л.П. Article 5228 5758
2004 Оценка научно-технического потенциала предприятия по методу экспертных оценок Гончаренко, Т.П. Article 1282958 355407
2021 Удосконалення системи розробки та прийняття управлінських рішень у закладах охорони здоров’я (на прикладі "Університетської клініки Сумського державного університету") Моісеєнко, І.О. Masters thesis 80310 77801
2012 Урахування чинників ризику в процесі вибору інноваційних проектів Derykolenko, Oleksandr Mykolaiovych Article 29602 22061
2015 Інноваційний розвиток машинобудівних підприємств енергетичної сфери на основі циклічно орієнтованого передбачення та SWOT-аналізу Кологривов, Я.І. Article 13280 731
2010 Інформаційне забезпечення організаційного механізму планування навчальних доручень викладачів Zaloha, Viliam Oleksandrovych; Lahuta, Heorhii Hennadiiovych; Рудницька, О.М. Article 36920 11815