Browsing by Keywords factoring


Showing results 1 to 20 of 21
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2012 Альтернативні напрямки кредитування корпоративного сектору України Рабушенко, А.В. Conference Papers 1072 196
2013 Аналіз переваг та недоліків використання факторигових операцій підприємствами Shyshova, Yuliia Hryhorivna; Савельєва, Г.С. Conference Papers 19941 2360
2007 Банківський факторинг як джерело фінансування підприємств Третяк, Н.М. Conference Papers 5981 557
2018 Джерела фінансування малого бізнесу Zaitsev, Oleksandr Vasylovych; Сергієнко, Ю.В. Conference Papers 5627 276
2008 До питання формування конкурентних переваг банку Semenenko, Tetiana Oleksiivna Conference Papers 11380 675
2008 Методичний підхід до вибору підприємством фінансової установи для укладання договору щодо факторингового обслуговування Мартюшева, Л.С.; Полтініна, О.П. Conference Papers 5158 209
2014 Методичний підхід до оцінки рентабельності логістичного ланцюга фінансування обігового капіталу підприємств Колодізєва, С.О.; Мовчан, О.В. Article 48136306 29920524
2013 Нетрадиційні джерела інвестиційного забезпечення діяльності підприємств Третяк, Н.М. Conference Papers 2926 2166
2010 Організація факторингових операцій в кредитних спілках Hrytsenko, Olena Ivanivna Article 2421 1897
2020 Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства Грищенко, А.В. Bachelous Paper 3887 4274
2012 Порівняльна характеристика операцій факторингу та форфейтингу Деркач, Ж.В.; Барикіна, Т.І. Conference Papers 36718 68236
2011 Про переваги та проблеми банківського факторингу Ковальова, Т.В. Conference Papers 1723 1738
2006 Стан, проблеми та перспективи розвитку факторингу в Україні Дашевська, О.В. Conference Papers 3586 774
2013 Становлення ринку факторингових послуг в Україні Кірієнко, О.Е. Conference Papers 923 81
2021 Удосконалення методичних підходів до управління дебіторською заборгованістю Бугайова, Є.О. Masters thesis 1731 1782
2018 Управління дебіторською заборгованістю підприємства як напрям підвищення його платоспроможності Гребченко, Ю.О. Masters thesis 4 1
2005 Управління дебіторською заборгованістю та альтернативні методи її рефінансування Skorba, Oleh Anatoliiovych Article 5706 17209
2011 Факторинг і форфейтинг як різновид посередницької діяльності Мартиненко, Ю.С. Conference Papers 83651 167750
2003 Факторинг в Украине: упущенные возможности финансового рынка Пластун, В.Л. Article 3511 285
2013 Факторингові операції фінансових посередників Rubanov, Pavlo Mykolaiovych; Савельєва, Г.С. Conference Papers 97499 14339