Browsing by Keywords genealogy


Showing results 1 to 16 of 16
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2021 Ukrainian Cossack and Noble Family Kostenetsky: the Historiographic and Source Analysis Dehtiarov, Serhii Ivanovych; Ziakun, Alla Ivanivna; Gut, J.; Polyakova, L.G. Article 46641 51966
2013 Батьківська лінія родоводу князя Дмитра Вишневецького Полякова, Аліна Олександрівна; Полякова, Алина Александровна; Polyakova, Alina Oleksandrivna Article 8906711 7481
2007 Внесок В.Л. Модзалевського в розвиток української генеалогії: методика складання родоводів українського дворянства Lobko, Nataliia Viktorivna Article 1823103 2791415
2011 Внесок Олександра Оглоблина у розвиток української генеалогії Lobko, Nataliia Viktorivna Article 14026025 13475388
2021 Внесок періодичних видань української діаспори в розвиток генеалогії (друга половина ХІХ - початок ХХ століть) Lobko, Nataliia Viktorivna Article 54630 56249
2014 Вільшанська гілка роду Линтварьових Lobko, Nataliia Viktorivna; Лобко, К.А. Article 36575 36615
2014 До питання про визначення поняття генеалогії Lobko, Nataliia Viktorivna Article 206653 322233
2006 До питання про зв`язок генеалогії та бібліографістики Lobko, Nataliia Viktorivna Article 3980246 5361711
2008 Матеріали до генеалогії Лазаревських, Герасимовських, Семенових та Колчевських з фондів Державного архіву Сумської області. Dehtiarov, Serhii Ivanovych Article 1867571880 39611093
2011 Матеріали загальноросійських переписів: інформаційний потенціал та особливості використання у генеалогічних дослідженнях Lobko, Nataliia Viktorivna Article 6783947 700556
2007 Метричні книги церков як джерело генеалогічної інформації. Lobko, Nataliia Viktorivna Article 45892206 56222299
2006 Пам’ять роду як вияв первинних форм згуртування українців. Lobko, Nataliia Viktorivna Conference Papers 774864 446236
2021 Спеціальні історичні дисципліни Lobko, Nataliia Viktorivna Learning Object 642097 1410155
2012 Теоретичні та практичні питання реконструкції родоводів українців Lobko, Nataliia Viktorivna Article 269300156 542864713
2005 “Черниговские губернские ведомости” як джерело генеалогічної інформації Lobko, Nataliia Viktorivna Article 6769578 12005306
2008 Інформаційний потенціал українських генеалогічних джерел та його використання в історичних дослідженнях Lobko, Nataliia Viktorivna Synopsis 5294911 8436271