Browsing by Keywords systemic financial risk


Showing results 1 to 18 of 18
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2015 Identification of the critical level in accumulation of systemic financial risk in the economy of countries of Central and Eastern Europe Bielova, Inna Valeriivna; Козьменко, С.М. Article 160875 47437
2015 Концептуальні засади формування системного фінансового ризику в економіці країни Bielova, Inna Valeriivna Article 2706 134
2016 Концептуальні засади функціонування трансмісійного механізму системного фінансового ризику Bielova, Inna Valeriivna Article 8369 8398
2014 Макропруденційна політика: сутність, завдання, інструменти Коріньок, Я.О. Article 3338 3436
2015 Методологічні засади управління системним фінансовим ризиком в Україні Bielova, Inna Valeriivna PhD Thesis 22527 28590
2015 Методологічні засади управління системним фінансовим ризиком в Україні Bielova, Inna Valeriivna Synopsis 1281 266
2015 Науково-методичний підхід до оцінювання системної події Bielova, Inna Valeriivna Article 776 99
2015 Науково-методичні засади формування системи індикаторів моніторингу накопичення системного фінансового ризику в економіці України Bielova, Inna Valeriivna Article 1161 426
2015 Особливості регулювання системного фінансового ризику у світовій практиці Bielova, Inna Valeriivna Article 2846 1751
2015 Особливості суб’єктів регулювання системного фінансового ризику у світовій практиці Bielova, Inna Valeriivna Article 5607 2128
2015 Регулювання трансмісії системного фінансового ризику через ціновий, інвестиційний та сек`юритизаційний канали Bielova, Inna Valeriivna Conference Papers 2177 2188
2015 Системний фінансовий ризик в Україні: методологія формування, оцінювання та регулювання Bielova, Inna Valeriivna Monograph 6314 776
2015 Системний фінансовий ризик: особливості регулювання у світовій практиці Bielova, Inna Valeriivna Article 1349 222
2015 Трансформація регуляторних ініціатив щодо трансмісії системного фінансового ризику Bielova, Inna Valeriivna Article 15398 9328
2015 Характеристика концептуальних засад мережевого моделювання для оцінювання масштабів трансмісії системних фінансових ризиків Bielova, Inna Valeriivna Article 878 83
2015 Ідентифікація джерел накопичення системного фінансового ризику в економіці Bielova, Inna Valeriivna Article 608 326
2015 Ідентифікація критичного рівня накопичення системного фінансового ризику в економіках країн Центральної і Східної Європи Bielova, Inna Valeriivna Article 3674 148
2015 Інструменти регулювання трансмісії системного фінансового ризику Bielova, Inna Valeriivna Conference Papers 369 57