Browsing by Keywords voltage


Showing results 1 to 20 of 184
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2021 Poзpахунoк pежимів poбoти електpичних меpеж і аналіз технічних втpат електpoенеpгії Козаченко, О.А Bachelous Paper 3496685 3017313
2016 Автоматическая система обнаружения и защиты от неполнофазных режимов в узлах с комплексной нагрузкой Фархадова, А.Ш. Conference Papers 293653 230572
2019 Аналіз втрат в районних електричних мережах і заходи щодо їх зменшення Барабаш, Я.В. Bachelous Paper 35 33
2019 Аналіз втрат електроенергії та розробка заходів по їх зниженню в електричних мережах РТП-35/10кВ "Деймановка" Богдан, В.Р. Bachelous Paper 6 1
2021 Аналіз методів розрахунку втрат електричної енергії в лініях напругою 0,4 кВ та розрахунок параметрів обладнання електричної мережі Петрухно, І.В. Bachelous Paper 6236 7470
2019 Аналіз організаційних заходів по зменшенню втрат електроенергії в мережі і розрахунок її параметрів Осадчий, В.В. Bachelous Paper 38 35
2021 Аналіз режиму роботи та модернізація електричної частини підстанції Савченко, С.А. Bachelous Paper 15022 30995
2022 Аналіз режимів роботи та вибір обладнання розподільчих високовольтних електричних мереж Гавриленко, А.І. Bachelous Paper 7181 5029
2018 Аналіз режимів роботи та реконструкція обладнання підстанції 35/10 кВ Денисенко, А.М. Bachelous Paper 5 1
2021 Аналіз роботи та модернізація електричного обладнання підстанції Чеботар, І. С. Bachelous Paper 33005 150176
2019 Аналіз роботи трансформаторної підстанції "ФУРНІТУРА" 35/10 кВ з метою її модернізації Маландій, Я.О. Bachelous Paper 10 7
2021 Аналіз структури втрат електричної енергії та розрахунок режимів роботи електричних мереж Хоменко, А.М. Bachelous Paper 1940 2153
2021 Аналіз структури заходiв щодо знижeння втрат eлeктроeнeргiї i розрахунок парамeтрiв обладнання eлeктричних мeрeж Ярмош, І.В. Bachelous Paper 2966 9230
2018 Блок живлення з програмною установкою параметрів Novhorodtsev, Anatolii Ivanovych; Барановський, О.А. Conference Papers 33287 33394
2019 Вибір елементів високовольтних електричних мереж та блискавкозахисту. Пархоменко, Р.В. Bachelous Paper 4 0
2020 Вибір елементів високовольтних підстанцій та блискавкозахисту Ошомок, С.С. Bachelous Paper 367 488
2021 Вибір елементів електричних мереж та обладнання високовольтних підстанцій Лоцман, С.І. Bachelous Paper 63531 49324
2020 Вибір елементів електричних мереж та розрахунок зон захисту стрижневих блискавковідводів Тищенко, В.В. Bachelous Paper 4179 1822
2021 Вибір обладнання високовольтних електричних мереж та блискавкозахисту Михайленко, В.М. Bachelous Paper 12311 9231
2020 Вибір обладнання високовольтних електричних мереж та засобів захисту від ураження блискавкою Жотік, Є.С. Bachelous Paper 1205 344