SearchClear search fields
Showing results 1 to 20 of 61
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2009 Сучасний стан та шляхи подолання банківської кризи в Україні Крючкова, І.Р. Article 43 134
2009 Глобальна фінансова нестабільність: пошуки шляхів подолання Джулай, В.О. Conference Papers 63 53
2009 Особливості функціонування організаційно-економічного механізму іпотечного кредитування в умовах кризи Недільська, Н.В. Article 31 69
2009 Шляхи подолання наслідків світової фінансової кризи на підприємствах машинобудування Козьменко, Л.С. Conference Papers 46 39
2009 Нестабільність фінансових ринків і волатильність реального сектору економіки в умовах світової кризи Makarenko, Mykhailo Illich Article 211 68
2009 Необхідність перегляду базових принципів угоди Базель II з урахуванням наслідків світової фінансової кризи Дмитренко, Д.М. Article 99 37
2009 Региональные аспекты влияния глобального финансово-экономического кризиса и меры противостояния ему Дремова, Л.А. Conference Papers 40 38
2009 Development trends of the Ukrainian insurance market since its formation and during the financial crisis Kozmenko, S.; Kozmenko, O.; Kravchuk, H. Article 140 61
2009 Актуальні питання оцінки вартості банку в умовах кризи Арістова, А.М. Conference Papers 49 36
2009 Особенности формирования и развития кредитного потенциала банковской системы России в условиях мирового финансового кризисна Колесова, E. Conference Papers 34 28
2009 Обгрунтування доцільності впровадження превентивного антикризового управління в банках Afanasieva, Olha Borysivna Conference Papers 140 54
2009 Оцінка діяльності іноземних банків у період фінансової кризи Корнилюк, Р.В.; Корнилюк, С.В. Conference Papers 27 21
2009 Страховий ринок України в умовах світової фінансової кризи Охріменко, І.О. Conference Papers 135 39
2009 Передумови виникнення банківських криз Мазур, Г.С. Conference Papers 44 37
2009 Fractal analysis of world capital markets in the context of the global financial crisis Zolotukhin, S. Conference Papers 28 22
2009 Удосконалення функціонування платіжних систем України за умов фінансової кризи Чайковський, Я.І. Conference Papers 33 28
2009 Формалізація основних характеристик світової фінансової кризи Козьменко, Л.С. Conference Papers 39 28
2009 Гендерна асиметрія на ринку праці в умовах фінансово-економічної кризи Черняк, Т.М. Conference Papers 57 49
2009 Вплив фінансової кризи на сферу готівкового обігу в Україні Столярук, Д.Б. Conference Papers 30 24
2009 Вплив фінансової кризи на перспективи розвитку української банківської системи Сенищ, І.П. Article 31 33