SearchClear search fields
Showing results 1 to 20 of 553
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2019 Оптимізація кредитного портфелю комерційного банку з метою зниження рівня кредитного ризику Божко, М.І. Masters thesis 5 0
2019 Рейтингова оцінка банку Приходько, Я.Ю. Masters thesis 5 0
2019 Криза довіри до банків Мартьянова, Ю.А. Masters thesis 4 0
2019 Управління NPL в контексті бізнес-циклів економіки Зимогляд, А.В. Masters thesis 2 0
2019 Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства-позичальника Заїка, Ю.Д. Masters thesis 26 45
2019 Удосконалення аналізу ліквідності банку Назаренко, К.П. Masters thesis 3 0
2019 Банківські інновації як фактор конкурентоспроможності банків в умовах цифрової економіки Драніцина, Г.О. Masters thesis 3 0
2019 Проблемна заборгованість в банківській системі: фактори впливу та інструментарій врегулювання Ковригіна, О.А. Masters thesis 6 0
2019 Механізм управління фінансовою стійкістю банку Боряк, В.В. Masters thesis 6 0
2019 Кредитний цикл в банківській системі Лакоза, М.В. Masters thesis 3 0
2019 Банківське кредитування та оцінювання кредитоспроможності позичальника як основа кредитних відносин Гудімова, Ю.О. Masters thesis 4 0
2019 Управління індивідуальним кредитним ризиком банку Максименко, А.С. Masters thesis 5 0
2019 Механізм управління ефективністю банку Левкович, М.В. Masters thesis 3 0
2019 Криза довіри до банків: зміст, форми прояву та наслідки Kryvych, Yana Mykolaivna; Мартьянова, Ю.А. Article 13 3
2019 Дистанційний банківський бізнес Бурцев, О.С. Masters thesis 6 0
2019 Корпоративне управління в банках з іноземним капіталом Дворник, Б.Є. Masters thesis 8 15
2019 Управління ліквідністю банку Гашенко, С.Г. Masters thesis 8 0
2019 Інструментарій прогнозування банківських криз Чуб, В.О. Masters thesis 7 1
2019 Маркетингова стратегія банку Шерстюк, І.В. Masters thesis 7 25
2019 Управління активами та пасивами банку Сладкомедова, М.С. Masters thesis 7 0