Search
Clear search fields
Showing results 1 to 13 of 13
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2009 Процес нейтралізації впливу світової фінансової кризи як об’єкт банківського нагляду Озерянська, К.О. Article 94 104
2009 Кількісне вимірювання рівня ризику банку Шора, O.Є. Conference Papers 60 114
2008 Взаємозв'язок між структурою капіталу і ризиком банків на ринках, що формуються Флоке, К.; Бікпе, Н. Article 102 32
2008 The relationship between capital structure and risk in emerging market banks Floquet, K.; Biekpe, N. Article 217 289
2008 Страхування кредитів для малого бізнесу Кривень, Н.В. Article 63 50
2008 Управління кредитним ризиком банку Kryklii, Olena Anatoliivna; Маслак, Н.Г. Monograph 5433 8944
2007 Ризики іпотечного кредитування та особливості їх прояву в Україні Марченко, А.Ю. Article 58 209
2007 Ризики збільшення присутності іноземного капіталу в банківській системі та методи їх регулювання Слобода, Л.Я. Conference Papers 30 31
2007 Банківські ризики та управління ними Сідолако, М.С. Article 52 36
2006 Управление рисками как составной элемент финансового менеджмента кредитной организации Кулинич, И.Н. Article 89 73
2002 Кредитні ризики комерційних банків та методи їх управління Голуб, В.М. Article 219 611
2002 Методологічні основи управління ризиками в комерційних банках Лобода, Д.Л. Article 120 125
2001 Проблеми фінансового оздоровлення комерційних банків на основі підвищення рівня капіталізації Міщенко, В.І.; Салтинський, В.В. Article 54 27