Search
Clear search fields
Showing results 1 to 20 of 44
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2015 Фінансова складова інтелектуального капіталу банку Башлай, С.В. Conference Papers 51 5
2015 Антикризові інструменти ризик-менеджменту в банківській групі Башлай, С.В. Book chapter 172 255
2014 Визначення джерел кредитного забезпечення сільського господарства Башлай, С.В. Article 19 27
2014 Дослідження тенденцій формування системи банківського нагляду під впливом іноземного капіталу Башлай, С.В. Article 154 12
2014 Investigation of financial stability of Ukraine Башлай, С.В. Article 57 6
2014 Кредитне забезпечення підприємств агросфери Башлай, С.В. Article 75 25
2014 Удосконалення методичного забезпечення процесу ціноутворення на банківські кредитні продукти Башлай, С.В.; Голосенко, К.К. Article 19 12
2014 Особливості вимог щодо вдосконалення корпоративного управління в банківських групах в умовах України Башлай, С.В. Article 28 3
2013 Розробка концептуальних підходів щодо реалізації макропруденційної політики в сфері банківського регулювання та нагляду Башлай, С.В.; Подоляка, О.І. Article 27 7
2013 Forming of Elements of Mechanism of Assessing the Quality of Bank Management System Башлай, С.В.; Подоляка, О.І. Article 84 6
2013 Методологія нагляду на консолідованій основі Башлай, С.В. Article 33 4
2013 Теоретичні основи концепції управління споживанням банківських продуктів Башлай, С.В.; Подоляка, О.І. Article 185 6
2013 Іноземне інвестування в банківську систему України як фактор економічного розвитку Башлай, С.В.; Подоляка, О.І. Article 33 9
2013 Розвиток макропруденційного регулювання банківського сектору країни в умовах посткризового розвитку Башлай, С.В. Conference Papers 32 8
2012 Комплексне бізнес-моделювання сучасного банку Башлай, С.В.; Подоляка, О.І. Conference Papers 60 5
2012 Особливості застосування МСФЗ при оцінці діяльності банківських груп в Україні Башлай, С.В.; Подоляка, О.І. Conference Papers 33 5
2012 Розвиток інтеграційних процесів на ринку банківських та страхових послуг Башлай, С.В. Conference Papers 48 3
2012 Удосконалення інструментів наглядової діяльності НБУ на консолідованій основі Башлай, С.В. Book chapter 35 7
2012 Розвиток інтеграційних процесів на ринку банківських та страхових послуг Башлай, С.В.; Котькова, В.В. Article 32 17
2012 Переваги та недоліки банківського кредитування суб’єктів реального сектору економіки України Башлай, С.В.; Шумкова, О.В. Conference Papers 103 8