Search
Clear search fields
Showing results 1 to 18 of 18
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2015 Методичні підходи до управління ризиком забезпечення банківських позик Korenieva, Oksana Hennadiivna; Коваленко, В.В. Article 100 44
2014 Злиття та поглинання як інструмент забезпечення розвитку та конкурентоспроможності банків Korenieva, Oksana Hennadiivna Book chapter 65 133
2014 Методичні підходи до оцінки активів банку та їх розвиток Korenieva, Oksana Hennadiivna Book chapter 135 21
2014 Злиття та поглинання як напрям підвищення капіталізації банків України Korenieva, Oksana Hennadiivna Article 42 28
2014 Концептуальні основи використання комплексної звітності з метою формування додаткового інформаційного обгрунтування прийняття рішення щодо злиття або приєднання банків Korenieva, Oksana Hennadiivna Book chapter 108 149
2013 Бухгалтерський облік в банках України: теоретико-методологічні засади та напрямки розвитку Korenieva, Oksana Hennadiivna Book chapter 49 85
2013 Необхідність удосконалення контролю за банками щодо подання фінансової звітності Bielova, Inna Valeriivna; Korenieva, Oksana Hennadiivna; Sysoieva, Larysa Yuriivna Article 65 18
2013 Становлення та розвиток бухгалтерського обліку в банках України Korenieva, Oksana Hennadiivna; Коваленко, В.В. Book chapter 28 7
2013 Проблеми розкриття інформації в фінансовій звітності банків України Bielova, Inna Valeriivna; Korenieva, Oksana Hennadiivna; Sysoieva, Larysa Yuriivna Article 56 24
2012 Формування системи антикризового управління в банківських установах Korenieva, Oksana Hennadiivna Article 15 18
2012 Розвиток пруденційних вимог та методологічні засади оцінки достатності капіталу банку Korenieva, Oksana Hennadiivna Book chapter 101 76
2011 Методичні підходи до удосконалення формування резервів за кредитними операціями банківських установ Korenieva, Oksana Hennadiivna; Коренев, А.М. Conference Papers 23 6
2011 Сек'ютерізація іпотечних активів: механізм застосування в банківській системі України Korenieva, Oksana Hennadiivna; Пінченко, А.О. 102 117
2007 Облік і аудит у банках Korenieva, Oksana Hennadiivna; Слав'янська, Н. Г.; Євченко, Н. Г.; Карпенко, О. В. Schoolbook 9020 8305
2007 Проблеми оцінки та обліку гудвілу у міжнародній та вітчизняній практиці діяльності банківських установ Korenieva, Oksana Hennadiivna; Бідоленко, Ю.В. Article 110 195
2006 Обгрунтування стратегії управління ліквідністю банківської установи Korenieva, Oksana Hennadiivna; Коваленко, В.В.; Торяник, Ж.І. 231 300
2006 Облік операцій з іпотечного кредитування : стан і перспективи Korenieva, Oksana Hennadiivna; Карпенко, О.В. Article 130 131
2004 Облік операцій з цінними паперами: проблеми та перспективи Korenieva, Oksana Hennadiivna Article 125 249