Search
Clear search fields
Showing results 1 to 10 of 10
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2014 Створення конкурентоспроможної національної економіки: сутність проблеми та напрями їх вирішення Гордієнко, А.М. Conference Papers 30 5
2013 Цифровой разрыв и его влияние на конкурентоспособность национальной экономики Sotnyk, Iryna Mykolaivna; Шуда, Юлія Олегівна; Шуда, Юлия Олеговна; Shuda, Yulia Olegivna Conference Papers 287 150
2013 Дослідження внутрішньої ієрархічності при вирішенні проблем конкурентоспроможності національної економіки Omelianenko, Vitalii Anatoliiovych; Червяцова, О.В. Conference Papers 104 89
2012 Податкові важелі підтримки вітчизняних товаровиробників в умовах трансформаційної економіки Boronos, Viktoriia Heorhiivna; Сокур, А.О. Conference Papers 342 219
2012 Экономико-статистический анализ динамики национального промышленного производства Галахов, Д.И. Conference Papers 45 83
2011 Банківський капітал у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки Слобода, Л.Я. Conference Papers 42 47
2011 Концептуалізація базових понять конкуренції та конкурентоспроможності страхових компаній Кравчук, Г.В. Article 58 44
2009 Актуальні питання сучасного розвитку банківської системи України Слав'янська, Н.Г.; Слав'янська, І.А. Article 33 125
2008 Проблеми та перспективи підвищення конкурентоспроможності національної економіки Кривенко, С.В.; Процик, Т.В. Conference Papers 76 129
2007 Конкурентоспроможність національної економіки : аналіз, проблеми і напрямки розвитку Пінькас, Г.І. Article 43 53