Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10673
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Механічний безмуфтовий прес
Authors Zaporozhchenko, Vitalii Serhiiovych
ORCID
Keywords безмуфтовий прес
Type Patent
Date of Issue 2005
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10673
Publisher Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)
License
Citation Пат. 7287 U Україна, МПК6 B30B 15/00. Механічний безмуфтовий прес / В.С. Запорожченко (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № 20041109504; заявл. 19.11.2004; опубл. 15.06.2005, Бюл. № 6.
Abstract Механічний безмуфтовий прес містить станину, кривошипний вал, який змонтовано в підшипникових опорах станини і зв'язано з електродвигуном за допомогою маховика та гнучкого зв'язку, ексцентрикову втулку, що має ексцентриситет, рівний радіусу кривошипа, встановлена на останньому і охоплюється великою головкою шатуна. В тілі ексцентрикової втулки в радіальному напрямку виконано отвір, в якому розміщено регулювальний гвинт, пружину та рухомий фіксатор, напроти якого на зовнішній циліндричній поверхні кривошипа виконано лунку. Прес також містить повзун, розташований у вертикальних напрямних станини і з'єднаний із шатуном й зрівноважувачем, а також засіб вмикання преса у вигляді рухомого клинового упора, з'єднаного штоком з приводом. Фіксатор розміщено в рухомій циліндричній порожнистій обоймі, усередині якої встановлено пружину стиснення, а на кінці закріплено упорний важіль, розташований в подовженому отворі, виконаному в тілі ексцентрикової втулки перпендикулярно до радіального отвору, з можливістю переміщення у вертикальному напрямку при контакті з нижньою частиною клинового упора. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10673
Механический безмуфтовый пресс содержит станину, кривошипный вал, смонтированный в подшипниковых опорах станины и связанный с электродвигателем при помощи маховика и гибкой связи, эксцентриковую втулку, которая имеет эксцентриситет, равный радиусу кривошипа, установлена на последнем и охватывается большой головкой шатуна. В теле эксцентриковой втулки в радиальном направлении выполнено отверстие, в котором расположен регулировочный винт, пружина и подвижный фиксатор, напротив которого на внешней цилиндрической поверхности кривошипа выполнена лунка. Пресс также содержит ползун, расположенный в вертикальных направляющих станины и соединенный с шатуном и уравновешивателем, а также средство включения пресса в виде подвижного клинового упора, соединенного штоком с приводом. Фиксатор расположен в подвижной цилиндрической полой обойме, внутри которой установлена пружина сжатия, а на конце закреплен упорный рычаг, расположенный в продольном отверстии, выполненном в теле эксцентриковой втулки перпендикулярно радиальному отверстию, с возможностью перемещения в вертикальном направлении при контакте с нижней частью клинового упора. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10673
Appears in Collections: Патенти

Views

China China
25075
EU EU
1
Germany Germany
370
Greece Greece
50149
Iceland Iceland
1
Iran Iran
1
Ireland Ireland
685297
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
7
Poland Poland
1
Russia Russia
31
Sweden Sweden
196398
Turkey Turkey
2
Ukraine Ukraine
12502422
United Kingdom United Kingdom
6259572
United States United States
103878745
Unknown Country Unknown Country
65

Downloads

China China
3
Germany Germany
371
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
25001169
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
64439957
Unknown Country Unknown Country
117

Files

File Size Format Downloads
getdocument.pdf 183,29 kB Adobe PDF 89441620

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.