Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10673
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Механічний безмуфтовий прес
Authors Zaporozhchenko, Vitalii Serhiiovych
Keywords безмуфтовий прес
Type Patent
Date of Issue 2005
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10673
Publisher Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)
License
Citation Пат. 7287 U Україна, МПК6 B30B 15/00. Механічний безмуфтовий прес / В.С. Запорожченко (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № 20041109504; заявл. 19.11.2004; опубл. 15.06.2005, Бюл. № 6.
Abstract Механічний безмуфтовий прес містить станину, кривошипний вал, який змонтовано в підшипникових опорах станини і зв'язано з електродвигуном за допомогою маховика та гнучкого зв'язку, ексцентрикову втулку, що має ексцентриситет, рівний радіусу кривошипа, встановлена на останньому і охоплюється великою головкою шатуна. В тілі ексцентрикової втулки в радіальному напрямку виконано отвір, в якому розміщено регулювальний гвинт, пружину та рухомий фіксатор, напроти якого на зовнішній циліндричній поверхні кривошипа виконано лунку. Прес також містить повзун, розташований у вертикальних напрямних станини і з'єднаний із шатуном й зрівноважувачем, а також засіб вмикання преса у вигляді рухомого клинового упора, з'єднаного штоком з приводом. Фіксатор розміщено в рухомій циліндричній порожнистій обоймі, усередині якої встановлено пружину стиснення, а на кінці закріплено упорний важіль, розташований в подовженому отворі, виконаному в тілі ексцентрикової втулки перпендикулярно до радіального отвору, з можливістю переміщення у вертикальному напрямку при контакті з нижньою частиною клинового упора. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10673
Механический безмуфтовый пресс содержит станину, кривошипный вал, смонтированный в подшипниковых опорах станины и связанный с электродвигателем при помощи маховика и гибкой связи, эксцентриковую втулку, которая имеет эксцентриситет, равный радиусу кривошипа, установлена на последнем и охватывается большой головкой шатуна. В теле эксцентриковой втулки в радиальном направлении выполнено отверстие, в котором расположен регулировочный винт, пружина и подвижный фиксатор, напротив которого на внешней цилиндрической поверхности кривошипа выполнена лунка. Пресс также содержит ползун, расположенный в вертикальных направляющих станины и соединенный с шатуном и уравновешивателем, а также средство включения пресса в виде подвижного клинового упора, соединенного штоком с приводом. Фиксатор расположен в подвижной цилиндрической полой обойме, внутри которой установлена пружина сжатия, а на конце закреплен упорный рычаг, расположенный в продольном отверстии, выполненном в теле эксцентриковой втулки перпендикулярно радиальному отверстию, с возможностью перемещения в вертикальном направлении при контакте с нижней частью клинового упора. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10673
Appears in Collections: Патенти

Views

China China
25075
EU EU
1
Germany Germany
370
Greece Greece
50149
Iceland Iceland
1
Iran Iran
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
7
Poland Poland
1
Russia Russia
31
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
2
Ukraine Ukraine
3675
United Kingdom United Kingdom
16720
United States United States
4196
Unknown Country Unknown Country
65

Downloads

China China
3
Germany Germany
371
Ukraine Ukraine
3154
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
117

Files

File Size Format Downloads
getdocument.pdf 183,29 kB Adobe PDF 3647

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.