Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10711
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Лічильник перешкодостійкий
Authors Borysenko, Oleksii Andriiovych  
Hrynenko, Vitalii Viktorovych
Hapych, Vasyl Mykolaiovych
Petrov, Vladyslav Viktorovych
Keywords лічильник перешкодостійкий
вхідна шина
тригер
Type Patent
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10711
Publisher Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)
License
Citation Пат. 49465 U Україна, МПК9 G 11 B 20/10. Лічильник перешкодостійкий / О.А. Борисенко, В.В. Гриненко, В.М. Гапич, В.В. Петров (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u200912574; заявл. 04.12.2009; опубл. 126.04.2010, бюл. № 8.
Abstract Лічильник перешкодостійкий містить вхідну шину й n розрядів, кожний з яких містить тригер, елемент НІ, два елементи І, виходи яких з'єднані відповідно із входами установки в «1» і «0» тригера, розряди лічильника з першого по (n-k) та із другого по k-ий містять відповідно перший та другий елементи АБО. В лічильник додатково введені k третіх елементів АБО, третій елемент І та дешифратор, входи якого з'єднані із прямими виходами тригерів всіх n розрядів, у кожного з яких тактовий вхід тригерів з'єднаний із вхідною шиною, перші входи перших елементів І, за винятком розрядів з першого по (n-k) розряд, з'єднані з інверсними виходами тригерів. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10711
Счетчик помехоустойчивый содержит входную шину и n разрядов, каждый из которых содержит триггер, элемент НЕ, два элемента И, выходы которых соединены соответственно со входами установки в «1» и «0» триггера, разряда счетчика с первого по (n-k) и из второго по k-ий содержат соответственно первый и второй элементы ИЛИ. В счетчик дополнительно введен k третьих элементов ИЛИ, третий элемент И и дешифратор, входы которого соединены с прямыми выходами триггеров всех n разрядов, у каждого из которых тактовый вход триггеров соединен с входной шиной, первые входы первых элементов И, за исключением разрядов с первого по (n-k) разряд, соединены с инверсными выходами триггеров. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10711
Appears in Collections: Патенти

Views

Belarus Belarus
1
Brazil Brazil
1
Bulgaria Bulgaria
1
China China
1
Czech Republic Czech Republic
1
France France
1
Germany Germany
199
Iceland Iceland
1
Iran Iran
1
Netherlands Netherlands
7
Russia Russia
17
Spain Spain
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
1109
United Kingdom United Kingdom
8
United States United States
25
Unknown Country Unknown Country
95

Downloads

China China
2
EU EU
1
France France
1
Germany Germany
200
Ukraine Ukraine
1110
Unknown Country Unknown Country
322

Files

File Size Format Downloads
getdocument.pdf 205,54 kB Adobe PDF 1636

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.