Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10866
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Пристрій для визначення резонансної частоти елемента конструкції
Authors Puzko, Ihor Danylovych
Dziuba, Oleksii Oleksandrovych
Keywords резонансна частота
елементи конструкції
Type Patent
Date of Issue 2006
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10866
Publisher Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)
License
Citation Пат. 11737 U Україна, МПК6 G01M 7/00. Пристрій для визначення резонансної частоти елемента конструкції / І.Д. Пузько, О.О. Дзюба (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u200505051; заявл. 27.05.2005; опубл. 16.01.2006, Бюл. № 1.
Abstract Пристрій для визначення резонансної частоти елемента конструкції, в якому запропоновано формування нового алгоритму, що базується на нових аналітичних співвідношеннях, де здійснюється компенсація похибок шляхом статистичної обробки інформаційного масиву даних, а це приводить до збільшення точності. Пристрій містить блок керування розгорткою частоти, задавальний генератор, регулятор амплітуди, підсилювач потужності, вібростенд, узгоджувальні підсилювачі, фазовий детектор, блок зворотного зв’язку, нуль-орган, перетворювач «частота-напруга», групу із «n» блоків пам’яті, комутатор, дешифратор, групу із «n» тригерів, групу із (n+1)–го елемента затримки, шість суматорів, дві групи із «n» блоків множення кожна, чотири окремі блоки множення, блоки ділення, регістратор, групу із «n» джерел напруги, що відповідають числу використаних швидкостей розгорток частоти, джерело напруги, величина якого відповідає числу циклів розгортки частоти сигналу збудження вібростенда і нові структурні зв’язки між ними. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10866
Предлагаемое устройство для определения резонансной частоты элемента конструкции отличается повышенной точностью, достигаемой за счет использования нового алгоритма статистической обработки данных, обеспечивающего компенсацию погрешностей измерения. Предлагаемое устройство содержит вибростенд, устройство управления разверткой частоты сигнала возбуждения вибростенда, задающий генератор электрических колебаний, регулятор амплитуды колебаний, усилитель мощности, согласующие усилители, фазовый детектор, элементы цепи обратной связи, нуль-индикатор, преобразователь частоты в напряжение, запоминающие устройства, устройство коммутации, декодирующее устройство, триггеры, элементы временной задержки, сумматоры, умножители, делители, регистрирующее устройство и источники напряжения. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10866
Appears in Collections: Патенти

Views

China China
2
France France
2
Germany Germany
378
Iceland Iceland
1
Iran Iran
1
Netherlands Netherlands
1
Russia Russia
17
Turkey Turkey
2
Ukraine Ukraine
1093
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
31
Unknown Country Unknown Country
99

Downloads

China China
3
Germany Germany
379
Ukraine Ukraine
558
Unknown Country Unknown Country
165

Files

File Size Format Downloads
getdocument.pdf 390,53 kB Adobe PDF 1105

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.