Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10866
Title: Пристрій для визначення резонансної частоти елемента конструкції
Authors: Puzko, Ihor Danylovych
Dziuba, Oleksii Oleksandrovych
Keywords: резонансна частота
елементи конструкції
Issue Year: 2006
Publisher: Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)
Citation: Пат. 11737 U Україна, МПК6 G01M 7/00. Пристрій для визначення резонансної частоти елемента конструкції / І.Д. Пузько, О.О. Дзюба (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u200505051; заявл. 27.05.2005; опубл. 16.01.2006, Бюл. № 1.
Abstract: Пристрій для визначення резонансної частоти елемента конструкції, в якому запропоновано формування нового алгоритму, що базується на нових аналітичних співвідношеннях, де здійснюється компенсація похибок шляхом статистичної обробки інформаційного масиву даних, а це приводить до збільшення точності. Пристрій містить блок керування розгорткою частоти, задавальний генератор, регулятор амплітуди, підсилювач потужності, вібростенд, узгоджувальні підсилювачі, фазовий детектор, блок зворотного зв’язку, нуль-орган, перетворювач «частота-напруга», групу із «n» блоків пам’яті, комутатор, дешифратор, групу із «n» тригерів, групу із (n+1)–го елемента затримки, шість суматорів, дві групи із «n» блоків множення кожна, чотири окремі блоки множення, блоки ділення, регістратор, групу із «n» джерел напруги, що відповідають числу використаних швидкостей розгорток частоти, джерело напруги, величина якого відповідає числу циклів розгортки частоти сигналу збудження вібростенда і нові структурні зв’язки між ними. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10866
Предлагаемое устройство для определения резонансной частоты элемента конструкции отличается повышенной точностью, достигаемой за счет использования нового алгоритма статистической обработки данных, обеспечивающего компенсацию погрешностей измерения. Предлагаемое устройство содержит вибростенд, устройство управления разверткой частоты сигнала возбуждения вибростенда, задающий генератор электрических колебаний, регулятор амплитуды колебаний, усилитель мощности, согласующие усилители, фазовый детектор, элементы цепи обратной связи, нуль-индикатор, преобразователь частоты в напряжение, запоминающие устройства, устройство коммутации, декодирующее устройство, триггеры, элементы временной задержки, сумматоры, умножители, делители, регистрирующее устройство и источники напряжения. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10866
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10866
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other92
China2
Germany20
France2
United Kingdom1
Iran1
Iceland1
Netherlands1
Russia17
Turkey2
Ukraine21
United States31
Downloads
Other163
China3
Germany2
Ukraine13


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
getdocument.pdf390.53 kBAdobe PDF181Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.