Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10950
Title: Багатоканальний ондуляторний індукційний прискорювач
Authors: Kulish, Viktor Vasylovych
Lysenko, Oleksandr Volodymyrovych (ТеСЕТ) 
Козаков, Павло Юрійович
Keywords: індукційний прискорювач
прискорювач заряджених частинок
інжекторний блок
Issue Year: 2006
Publisher: Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)
Citation: Пат. 75710 С2 Україна, МПК6 H 05 H 9/00. Багатоканальний ондуляторний індукційний прискорювач / В.В. Куліш, О.В. Лисенко, П.Ю. Козаков (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № 2004032341; заявл. 30.03.2004; опубл. 15.05.2006, бюл. № 5.
Abstract: Винахід належить до індукційних прискорювачів і може бути використаний як компактний прискорювач заряджених частинок. Багатоканальний ондуляторний індукційний прискорювач заряджених частинок містить інжекторний блок, прискорювальний блок, джерело живлення та блок вихідних пристроїв для пучків заряджених частинок, прискорювальний блок виконаний у формі не менше двох з'єднаних одноканальних прискорювальних лінійних індукційних блоків. Кожен з виходів парціальних прискорювальних каналів, окрім тих, що підключені до інжекторного блока, і тих, через які прискорені пучки виводять із прискорювача, з'єднані з входом іншого прискорювального каналу поворотними системами. Поворотні системи, в свою чергу, виконані у формі двополюсних магнітів, у робочі об'єми яких введена система електродів, приєднаних до джерел електричного поля. Винахід дозволяє зменшити втрати струму пучка в процесі прискорення. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10950
Предлагаемый многоканальный ондуляторный индукционный преобразователь может быть использован в качестве ускорителя заряженных частиц. Преобразователь содержит инжектор, ускоритель, источник электропитания и устройство для вывода заряженных частиц. Ускоритель содержит несколько одноканальных линейных индукционных ускорительных блоков. Каждый из выходов одноканальных ускорительных блоков, за исключением блоков, соединенных с инжектором и блоков, из которых заряженные частицы выводятся из преобразователя, соединен с входом другого блока с помощью устройств для поворота потока заряженных частиц. Указанное устройство содержит двухполюсный магнит и электроды, соединенные с выводами источника электропитания. Настоящее изобретение позволяет уменьшить потери заряженных частиц в процессе ускорения. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10950
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10950
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other62
China1
Germany11
United Kingdom3
Iran1
Netherlands6
Russia19
Turkey2
Ukraine40
United States30
Downloads
Other211
China2
Germany2
Ukraine13
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
getdocument.pdf410.93 kBAdobe PDF229Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.