Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10950
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Багатоканальний ондуляторний індукційний прискорювач
Authors Kulish, Viktor Vasylovych
Lysenko, Oleksandr Volodymyrovych (ТеСЕТ)  
Козаков, Павло Юрійович
Keywords індукційний прискорювач
прискорювач заряджених частинок
інжекторний блок
Type Patent
Date of Issue 2006
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10950
Publisher Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)
License
Citation Пат. 75710 С2 Україна, МПК6 H 05 H 9/00. Багатоканальний ондуляторний індукційний прискорювач / В.В. Куліш, О.В. Лисенко, П.Ю. Козаков (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № 2004032341; заявл. 30.03.2004; опубл. 15.05.2006, бюл. № 5.
Abstract Винахід належить до індукційних прискорювачів і може бути використаний як компактний прискорювач заряджених частинок. Багатоканальний ондуляторний індукційний прискорювач заряджених частинок містить інжекторний блок, прискорювальний блок, джерело живлення та блок вихідних пристроїв для пучків заряджених частинок, прискорювальний блок виконаний у формі не менше двох з'єднаних одноканальних прискорювальних лінійних індукційних блоків. Кожен з виходів парціальних прискорювальних каналів, окрім тих, що підключені до інжекторного блока, і тих, через які прискорені пучки виводять із прискорювача, з'єднані з входом іншого прискорювального каналу поворотними системами. Поворотні системи, в свою чергу, виконані у формі двополюсних магнітів, у робочі об'єми яких введена система електродів, приєднаних до джерел електричного поля. Винахід дозволяє зменшити втрати струму пучка в процесі прискорення. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10950
Предлагаемый многоканальный ондуляторный индукционный преобразователь может быть использован в качестве ускорителя заряженных частиц. Преобразователь содержит инжектор, ускоритель, источник электропитания и устройство для вывода заряженных частиц. Ускоритель содержит несколько одноканальных линейных индукционных ускорительных блоков. Каждый из выходов одноканальных ускорительных блоков, за исключением блоков, соединенных с инжектором и блоков, из которых заряженные частицы выводятся из преобразователя, соединен с входом другого блока с помощью устройств для поворота потока заряженных частиц. Указанное устройство содержит двухполюсный магнит и электроды, соединенные с выводами источника электропитания. Настоящее изобретение позволяет уменьшить потери заряженных частиц в процессе ускорения. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10950
Appears in Collections: Патенти

Views

China China
1
Germany Germany
348
Iran Iran
1
Netherlands Netherlands
6
Russia Russia
19
Turkey Turkey
2
Ukraine Ukraine
833
United Kingdom United Kingdom
3
United States United States
347
Unknown Country Unknown Country
65

Downloads

China China
2
Germany Germany
349
Ukraine Ukraine
1628
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
211

Files

File Size Format Downloads
getdocument.pdf 410,93 kB Adobe PDF 2191

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.