Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/11437
Title: Пристрій для зменшення розсіювання енергії в навколишнє середовище
Authors: Vasyliev, Anatolii Vasylovych
Osipov, Valerii Anatoliiovych
Бублик, Лідія Федорівна
Коломицев, Євгеній Олександрович
Коломицев, Вадим Євгенійович
Keywords: розсіювання енергії
навколишнє середовище
Issue Year: 2008
Publisher: Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)
Citation: Пат. 30284 U Україна, МПК6 F24C 3/00, F23D 14/04. Пристрій для зменшення розсіювання енергії в навколишнє середовище / А.В. Васильєв, В.А. Осіпов, Л.Ф. Бублик, Є.О. Коломицев, В.Є. Коломицев (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u200709861; заявл. 03.09.2007; опубл. 25.02.2008, Бюл. № 4.
Abstract: Пристрій для зменшення розсіювання енергії в навколишнє середовище містить поверхню для нагрівання та щонайменше один екран, який установлений навколо відповідно щонайменше одного пальника і має відбивну внутрішню поверхню, а також отвори для надання повітря. Щонайменше один екран виконаний у вигляді дифузора, розміщеного співвісно із щонайменше одним відповідним пальником, вісь якого розміщена під прямим кутом до поверхні нагрівання незалежно від його знаходження відносно останньої, із крайкою його розширення у бік поверхні для нагрівання, а отвори виконані з боку, протилежного крайці розширення, з рівномірним кроком по довжині. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/11437
Устройство для уменьшения рассеяния энергии в окружающую среду содержит поверхность для нагревания и по меньшей мере один экран, который установлен вокруг соответственно по меньшей мере одной горелки и имеет отражающую внутреннюю поверхность, а также отверстия для подачи воздуха. По меньшей мере один экран выполнен в виде диффузора, размещенного соосно с по меньшей мере одной соответствующей горелкой, ось которой ориентирована под прямым углом к поверхности нагревания независимо от ее нахождения относительно последней, с кромкой расширения в сторону поверхности для нагревания, а отверстия выполнены со стороны, противоположной кромке расширения, с равномерным шагом по длине. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/11437
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/11437
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other89
A11
Canada1
China1
Germany7
EU1
France6
United Kingdom9
Iran1
Italy1
Morocco1
Netherlands7
Russia32
Turkey3
Ukraine33
United States35
Downloads
Other172
China3
Germany2
France1
Ukraine3
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
getdocument.pdf128.24 kBAdobe PDF182Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.