Search


Clear search fields
Showing results 1 to 10 of 89
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2018 Contact Establishing in American Corporate Culture via Translation Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Pavlenko, T. Article 20 24
2013 Функціонування метафори у поетичному художньому дискурсі (на матеріалі поезії англомовних авторів) Ворожко, Н.А. Conference Papers 528 936
2009 Невербальні аспекти діалогічного дискурсу Федоряко, А. Conference Papers 1017 332
2017 Дискурс ЗМІ Великобританії як коригуюча стратегія нівелювання євроінтеграційних процесів Popova, Olena Volodymyrivna; Бондаренко, А.С. Conference Papers 24 10
2010 Утішання в парентальному дискурсі Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Бровкіна, Оксана Володимирівна; Бровкина, Оксана Владимировна; Brovkina, Oksana Volodymyrivna Article 3196 3250
2010 Класифікація прислівників в авторському дискурсі Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Шелехова, О.В. Conference Papers 1233 1042
2015 Прийоми мовленнєвого маніпулювання у передвиборчому американському дискурсі Вірчак, Г. Conference Papers 302 425
2012 Читатель как субъект и объект в рекламно-художественном дискурсе Chulanova, Halyna Valeriivna Article 239 399
2009 Привітальні висловлювання в англомовному дискурсі Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Удовиченко, О.П. Conference Papers 1035 1053
2009 Негативне забарвлення дискурсу сіблінгів Бровкіна, Оксана Володимирівна; Бровкина, Оксана Владимировна; Brovkina, Oksana Volodymyrivna Conference Papers 2192 2252