Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/11839
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Ресурсозбереження як передумова розвитку економіки
Authors Chasnyk, Olha Oleksandrivna
Chasnyk, Olena Mykolaivna
Часнык, Ю.М.
Keywords ресурсозбереження
ресурсосбережение
resource saving
Type Conference Papers
Date of Issue 2011
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/11839
Publisher Видавництво СумДУ
License
Citation Часник, О.О. Ресурсозбереження як передумова розвитку економіки [Текст] / О.О. Часник, О.М. Часник, Ю.М. Часник // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, присвяченої дню науки в Україні, Суми, 18-22 квітня 2011 року / Відп. за вип. А.Ю. Жулавський. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.2. — С. 168-169.
Abstract Загальною тенденцією світового соціально-економічного розвитку є підвищення ролі ресурсозбереження та виділення його в окрему систему, що знаходиться в основі формування конкурентоспроможного, ефективного та ощадливого господарювання. Для України проблема раціонального використання ресурсів та ресурсозбереження є особливо актуальною і потребує вирішення. Це пов’язано з надзвичайно високим рівнем матеріало- та енергоємності вітчизняної економіки, істотною амортизацією основних виробничих засобів та застарілими технологіями, нераціональним використанням природних ресурсів, високим ступенем залежності від імпорту паливно-енергетичних ресурсів, значними обсягами утворення відходів та шкідливих викидів виробництва. Без переходу до більш ефективної моделі суспільного виробництва та споживання, раціоналізації використання ресурсів неможливий подальший економічний та соціальний розвиток країни, вирішення екологічних проблем. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/11839
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
8847
China China
3
EU EU
2
Finland Finland
1
France France
4
Germany Germany
194
Iran Iran
1
Netherlands Netherlands
17697
Russia Russia
14
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
3
Ukraine Ukraine
4095
United Kingdom United Kingdom
70774
United States United States
4432
Unknown Country Unknown Country
90

Downloads

EU EU
1
France France
6
Germany Germany
195
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
3758
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
433

Files

File Size Format Downloads
64.docx 14,43 kB Microsoft Word XML 4396

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.