Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13558
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Екологічні проблеми хімічної технології, розроблення прогресивних технологій та обладнання для хімічних виробництв
Authors Pliatsuk, Leonid Dmytrovych  
Trunova, Inna Oleksandrivna
Keywords хімічні технології
химические технологии
Type Technical Report
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13558
Publisher Вид-во СумДУ
License
Citation Екологічні проблеми хімічної технології, розроблення прогресивних технологій та обладнання для хімічних виробництв : звіт про НДР (заключний) / Керівн. Л.Д. Пляцук. - Суми : СумДУ, 2009. - 33 с.
Abstract Об’єкт дослідження – техногенний вплив елементів важких металів у відвалах фосфогіпсу на навколишнє середовище. Метою роботи є оцінка забруднення ґрунтів району відвалу фосфогіпсу сполуками важких металів. Розроблено математичну модель, що встановлює функціональну залежність вмісту досліджуваного мігранта в геохімічному ландшафті від просторових координат і часу. Розроблена структурно-функціональна модель ландшафту спирається на припущення, що геохімічна структура ландшафту визначається його міграційною структурою, тобто водно-повітряною і біологічною міграцією, а вся фактична різноманітність міграційних процесів зводиться до надходження і витрат мігранта в елементарній фації ландшафту (ЕФЛ) і переходу його від однієї ЕФЛ до іншої, тобто балансу мігранта в рамках ЕФЛ. На основі експериментальних досліджень та результатів математичної моделі за допомогою регресійного аналізу встановлено форму залежності між глибиною міграції важких металів за профілем ґрунту та фосфогіпсу та режимом накопичення мігрантів у твердій фазі. Виявлено, що розподіл вмісту всіх досліджуваних елементів за профілем сірого лісового ґрунту проходить таким чином, що максимального навантаження зазнають верхні горизонти ґрунту, в яких відбувається їх закріплення. Підзолистий процес зумовлює зниження концентрацій елементів у підзолистому горизонті і збільшення їх в ілювіальному горизонті, що може бути пов’язано з вимиванням металів з вищих горизонтів. Наведені методика та результати дослідження на зв’язок між рухомими формами та валовим вмістом свинцю і кадмію у сірому лісовому ґрунті. Одержані результати залежності водопроникності ґрунту від його вологості та вмісту дрібнодисперсних часток фосфогіпсу. Пропонується розширення ємності відвалу фосфогіпсу виробництва фосфорних добрив ВАТ „Сумихімпром” без відводу додаткових сільгоспугідь, а також складування залізного купоросу у тілі запроектованого відвалу. Запропоновано та досліджено протифільтраційний екран по дну, укосах і поверхні чаші відвалу фосфогіпсу та залізного купоросу. Для забезпечення відводу рідини від проектованого відвалу фосфогіпсу ВАТ „Сумихімпром” проектом передбачена єдина дрема по дну відвалів залізного купоросу та фосфогіпсу до ставка-акумулятора. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13558
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Cambodia Cambodia
1
Canada Canada
1
China China
11
Czechia Czechia
1
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
France France
2
Germany Germany
1326
Greece Greece
896268
Ireland Ireland
6992608
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
76696
Russia Russia
39
Turkey Turkey
13
Ukraine Ukraine
13985208
United Kingdom United Kingdom
306775
United States United States
13985210
Unknown Country Unknown Country
76

Downloads

Bulgaria Bulgaria
1
Canada Canada
2637641
China China
1
EU EU
6
France France
6992604
Germany Germany
25606
Italy Italy
2
Kazakhstan Kazakhstan
1
Kenya Kenya
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Norway Norway
51157
Portugal Portugal
1
Russia Russia
4815119
Spain Spain
1
Ukraine Ukraine
36244242
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
6992600
Unknown Country Unknown Country
1590

Files

File Size Format Downloads
940.doc 1,27 MB Microsoft Word 57760576

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.