Search


Clear search fields
Showing results 1 to 10 of 15
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2016 Лінгвостилістичні особливості Australian English як діалекту англійської мови Григорчук, Ю.І. Conference Papers 331 243
2016 Актуальне членування речення та порядок слів в англійській мові Хворостяна, М.І. Conference Papers 8877 8035
2016 Funktioning of the Noun Form (with an Article or without it) in the English Language Molchanova, О.M.; Yashchuk, P.A. Conference Papers 341 188
2018 Основні способи перекладу Фо, що містять назви частин тіла Бондарь, Н.Ю.; Кацюбан, А.О. Conference Papers 12 25
2016 Shakespearean Impact on the English Language Гаврилюк, C.В.; Михальчук, О.М. Conference Papers 2120 476
2017 Етнофобізми в англійській мові та процеси їх створення Заремба, Д.С. Conference Papers 97 86
2018 Using Films And Videos As English Language Instructional Material Pomogaibo, Y.V. Conference Papers 34 8
2017 Гендерні особливості інтернет-комунікації англійською мовою Леперт, О.А.; Вареник, Г.І.; Шарамко, С.В. Conference Papers 52 72
2016 Функції абревіацій в сучасній англійській мові Кісіль, С.Ю. Conference Papers 387 420
2016 Особливості вживання абревіатур у сучасних ЗМІ Стойко, В.М. Conference Papers 225 99