Search


Clear search fields
Showing results 1 to 9 of 9
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2017 Дидактичні ігри на уроках історії Шако, В.О. Conference Papers 419 466
2017 Three levels of teaching subjects Pomogaibo, Y.V. Conference Papers 145 5
2017 Стратегія і тактика формування особистості в умовах сьогодення Василенко, В.В. Conference Papers 81 54
2017 Розвиток творчих здібностей на уроках української мови шляхом впровадження інноваційних технологій Кондратенко, А.В. Conference Papers 187 200
2017 Використання хмарних технологій на уроках біології Голуб, С.В. Conference Papers 351 325
2017 Навчальний проект - основа компетентнісного підходу в організації самостійної пізнавальної діяльності студентів Костоглод, О.І.; Шкіра, А.А. Conference Papers 82 69
2017 Використання Google-сервісів у навчально-виховному процесі Василенко, В.М. Conference Papers 92 78
2017 Самостійна робота студентів - основа вищої школи Shkira, Anatolii Mykolaiovych; Шкіра, А.А. Conference Papers 72 45
2017 Формуюче оцінювання засобами хмарних технологій Шевченко, Л.М.; Бубенець, О.А. Conference Papers 121 128