Search


Clear search fields
Showing results 1 to 9 of 9
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2017 Дидактичні ігри на уроках історії Шако, В.О. Conference Papers 378 391
2017 Three levels of teaching subjects Pomogaibo, Y.V. Conference Papers 70 4
2017 Стратегія і тактика формування особистості в умовах сьогодення Василенко, В.В. Conference Papers 37 53
2017 Розвиток творчих здібностей на уроках української мови шляхом впровадження інноваційних технологій Кондратенко, А.В. Conference Papers 148 199
2017 Використання хмарних технологій на уроках біології Голуб, С.В. Conference Papers 305 324
2017 Навчальний проект - основа компетентнісного підходу в організації самостійної пізнавальної діяльності студентів Костоглод, О.І.; Шкіра, А.А. Conference Papers 59 9
2017 Використання Google-сервісів у навчально-виховному процесі Василенко, В.М. Conference Papers 59 77
2017 Самостійна робота студентів - основа вищої школи Shkira, Anatolii Mykolaiovych; Шкіра, А.А. Conference Papers 34 10
2017 Формуюче оцінювання засобами хмарних технологій Шевченко, Л.М.; Бубенець, О.А. Conference Papers 69 32