Please use this identifier to cite or link to this item:
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Взаємозв’язок мікроелементного та імунного гомеостазу у дітей з негоспітальними пневмоніями
Authors Smiian, Oleksandr Ivanovych  
Horbas, Viktoriia Anatoliivna
Bynda, Tetiana Parfeniivna  
Romaniuk, Oksana Kostiantynivna
Sichnenko, Petro Ivanovych
Keywords дети
негоспитальные пневмонии
микроэлементы сыворотки крови
діти
негоспітальні пневмонії
мікроелементи сироватки крові
children sick on pneumonia
trace elements in blood serum
Type Article
Date of Issue 2009
URI
Publisher Видавництво СумДУ
License
Citation Взаємозв’язок мікроелементного та імунного гомеостазу у дітей з негоспітальними пневмоніями [Текст] / О.І. Сміян, В.А. Горбась, Т.П. Бинда [та ін.] // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2009. — № 2, Т.2. — С. 134-143.
Abstract Проведено обстеження основних показників імунного статусу та мікроелементного складу у 131 дитини у віці від 6 до 18 років з негоспітальними пневмоніями у сироватці крові. Простежено взаємозв’язок між даними показниками. Виявлено залежність показників імунної системи та порушень мікроелементного складу, зокрема вмісту цинку, міді, заліза, хрому, що прямо корелювала з тяжкістю запального процесу. Це підкреслює значну роль мікроелементів у забезпеченні функціонування імунної системи і є досить актуальним та перспективним у плані пошуку нових оптимальних шляхів лікування негоспітальних пневмоній дитячого віку. // Русск. версия: Проведено исследование основных показателей иммунного статуса и микроэлементного состава у 131 ребенка в возрасте от 6 до 18 лет с негоспитальными пневмониями в сыворотке крови. Прослежена взаимосвязь между данными показателями. Обнаружена зависимость показателей иммунной системы и нарушений микроэлементного состава, в частности, содержание цинка, меди, железа и хрома, которая прямо коррелировала тяжести воспалительного процесса. Это подчеркивает значительную роль микроэлементов в обеспечении функционирования иммунной системы и является весьма актуальным и перспективным в плане поиска новых оптимальных путей лечения негоспитальных пневмоний в детском возрасте. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1676
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Медицина (2007-2013)

Views

China China
4
France France
1
Germany Germany
830
Hungary Hungary
1
Iran Iran
1
Netherlands Netherlands
11
Poland Poland
1
Russia Russia
20
Turkey Turkey
4
Ukraine Ukraine
6181
United Kingdom United Kingdom
5
United States United States
59
Unknown Country Unknown Country
77

Downloads

Chile Chile
1
China China
6
Germany Germany
560
Libya Libya
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
2146
United States United States
4
Unknown Country Unknown Country
337

Files

File Size Format Downloads
сміян.pdf 181,84 kB Adobe PDF 3056

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.