Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/18583
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Досвід та перспективи використання Біфі- Форм Малюк в комплексному лікуванні негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку
Authors Smiian, Oleksandr Ivanovych  
Vasylieva, Olena Hennadiivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0001-8225-0975
http://orcid.org/0000-0003-4470-8740
Keywords негоспітальна пневмонія
діти раннього віку
мікрофлора
дисбактеріоз
Біфі-Форм Малюк
Type Article
Date of Issue 2011
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/18583
Publisher
License
Citation Сміян О.І. Досвід та перспективи використання Біфі- Форм Малюк в комплексному лікуванні негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку/ О.І. Сміян, О.Г. Васильєва // Лікарська справа. – 2011. - №3. – С. 105-109.
Abstract У більшості пацієнтів з негоспітальною пневмонією (НП) на фоні антибіотикотерапії виникали зміни мікробіоценозу кишечника. Представлені результати досліджень щодо оцінки використання пробіотика Біфі-Форм Малюк у 63 дітей віком від 1-го місяця до 3-х років. Показано, що у пацієнтів перебіг пневмонії асоціюється з наявністю диспепсичного та больового синдромів клінічно та зі значними змінами біоценозу кишечника у вигляді зниження кількості біфідо- та лактобактерій, ешерихій з нормальною ферментативною активністю та збільшення числа гемолітичних ешерихій, дріжджеподібних грибів, стафілококів та інших представників умовно-патогенної флори. Застосування даного пробіотика у комплексній терапії негоспітальних пневмоній продемонструвало високу клінічну та мікробіологічну ефективність препарату, що робить доцільним його призначення при НП у дітей раннього віку. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/18583
У большинства пациентов с внегоспитальной пневмонией (ВП) на фоне антибиотикотерапии возникали изменения микробиоценоза кишечника. Представлены результаты исследований по оценке использования пробиотика Бифи-Форм Малыш у 63 детей в возрасте от 1-го месяца до 3-х лет. Показано, что у пациентов течение пневмонии ассоциируется с наличием диспепсического и болевого синдромов клинически и со значительными изменениями биоценоза кишечника в виде снижения количества бифидо-и лактобактерий, эшерихий с нормальной ферментативной активностью и увеличения числа гемолитических эшерихий, дрожжеподобных грибов, стафилококков и других представителей условно-патогенной флоры. Применение данного пробиотика в комплексной терапии внегоспитальных пневмоний продемонстрировало высокую клиническую и микробиологическую эффективность препарата, что делает целесообразным его назначение при ВП у детей раннего возраста При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/18583
Appears in Collections: Наукові видання (НН МІ)

Views

Canada Canada
440182
China China
4
Czechia Czechia
1
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
EU EU
1
France France
2
Germany Germany
880363
Greece Greece
1
Iran Iran
1
Ireland Ireland
44291402
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Morocco Morocco
1
Netherlands Netherlands
73372
Pakistan Pakistan
1
Russia Russia
34
Singapore Singapore
1
Togo Togo
1
Turkey Turkey
5
Ukraine Ukraine
72370
United Kingdom United Kingdom
1280885526
United States United States
1977724107
Unknown Country Unknown Country
38609

Downloads

EU EU
2
Estonia Estonia
4
Germany Germany
414
Ireland Ireland
10224621
Netherlands Netherlands
6
Norway Norway
5
Russia Russia
880363
South Africa South Africa
1
Ukraine Ukraine
1977724108
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
651042226
Unknown Country Unknown Country
362

Files

File Size Format Downloads
Лікувальна справа.doc 108,5 kB Microsoft Word -1655095183

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.