Юридична наука і практика. Науково-юридичний журнал [29]

Browse by
Showing results 1 to 20 of 29
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2011 Аналіз роботи інституцій Європейського Союзу, їхній досвід у сфері забезпечення основних прав і свобод людини та громадянина Лазур, Я.В. Article 118636 119359
2011 Виконавча влада та роль Конституції України в організації її діяльності Стеценко, С.Г. Article 475082 1901323
2011 Відповідальність як складова механізму забезпечення прав і свобод людини й громадянина Дуравкіна, Н.І. Article 512984 1477266
2011 Державна кадрова політика в сфері діяльності правоохоронних органів Kulish, Anatolii Mykolaiovych Article 683323 522897
2011 Мета діяльності органів дізнання та досудового слідства з розслідування кримінальних справ Голубов, А.Є. Article 142167 291727
2011 Мета та завдання здійснення контролю за діяльністю правоохоронних органів Музичук, О.М. Article 434226 1179797
2011 Міжнародно-правове регулювання в сфері праці Лукаш, С.С. Article 163882 1005311
2011 Напрями координаційної діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю Burbyka, Mykhailo Mykhailovych Article 173820 348682
2011 Нормативно-правове забезпечення державної служби в Україні Арістова, І.В. Article 175280 649215
2011 Обов'язкове медичне страхування в Україні: адміністративно-правовий аналіз основних законопроектів Стеценко, В.Ю. Article 177893 27533
2011 Окремі питання правової регламентації екстрадиції за Кримінально-процесуальним кодексом України Тітко, І.А. Article 372839 411178
2011 Особливості порушення справи про адміністративне правопорушення Завальний, М.В. Article 236245 250517
2011 Поняття та основні риси державного управління Пилипишин, В.П. Article 16477306 116220788
2011 Поняття та сутність контролю, що здійснюється правоохоронними органами Клюєв, О.М. Article 468289 489263
2011 Потребою часу є прийняття деонтологічного (етичного) кодексу учених-правознавців України Скакун, О.Ф. Article 162711 204112
2011 Природа нормотворчих процедур при регулюванні відносин оподаткування Кучерявенко, М.П. Article 159024 95957
2011 Проблеми публічно-правової природи фінансів Лукашев, О.А. Article 96994 12104
2011 Пропозиції удосконалення Закону України «Про прокуратуру» Сєрєбряк, С.В. Article 376021 377102
2011 Процес адаптації трудового законодавства України в сфері охорони праці до європейських стандартів Телічко, О.А. Article 168418 421828
2011 Регулювання Європейським Союзом та Світовою організацією торгівлі захисних заходів у сфері зовнішньої торгівлі Яловий, К.В. Article 85475 47224