Юридична наука і практика. Науково-юридичний журнал [29]

Browse by
Showing results 1 to 20 of 29
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2011 Аналіз роботи інституцій Європейського Союзу, їхній досвід у сфері забезпечення основних прав і свобод людини та громадянина Лазур, Я.В. Article 14139330 20901139
2011 Виконавча влада та роль Конституції України в організації її діяльності Стеценко, С.Г. Article -2147174564 597865845
2011 Відповідальність як складова механізму забезпечення прав і свобод людини й громадянина Дуравкіна, Н.І. Article 1029804872 -1105073995
2011 Державна кадрова політика в сфері діяльності правоохоронних органів Kulish, Anatolii Mykolaiovych Article 22228272 -407737682
2011 Мета діяльності органів дізнання та досудового слідства з розслідування кримінальних справ Голубов, А.Є. Article 312237495 111656346
2011 Мета та завдання здійснення контролю за діяльністю правоохоронних органів Музичук, О.М. Article 240887472 141270997
2011 Міжнародно-правове регулювання в сфері праці Лукаш, С.С. Article 1982387151 1002921313
2011 Напрями координаційної діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю Burbyka, Mykhailo Mykhailovych Article 1156255087 1783471924
2011 Нормативно-правове забезпечення державної служби в Україні Арістова, І.В. Article 194442759 455849942
2011 Обов'язкове медичне страхування в Україні: адміністративно-правовий аналіз основних законопроектів Стеценко, В.Ю. Article 136171542 107162262
2011 Окремі питання правової регламентації екстрадиції за Кримінально-процесуальним кодексом України Тітко, І.А. Article 1165813340 652298034
2011 Особливості порушення справи про адміністративне правопорушення Завальний, М.В. Article 115935485 139666550
2011 Поняття та основні риси державного управління Пилипишин, В.П. Article 1216976 207372812
2011 Поняття та сутність контролю, що здійснюється правоохоронними органами Клюєв, О.М. Article 927006893 1084860973
2011 Потребою часу є прийняття деонтологічного (етичного) кодексу учених-правознавців України Скакун, О.Ф. Article 288121752 126130996
2011 Природа нормотворчих процедур при регулюванні відносин оподаткування Кучерявенко, М.П. Article 164203114 18874287
2011 Проблеми публічно-правової природи фінансів Лукашев, О.А. Article 53871690 36109039
2011 Пропозиції удосконалення Закону України «Про прокуратуру» Сєрєбряк, С.В. Article 1017283006 1708115217
2011 Процес адаптації трудового законодавства України в сфері охорони праці до європейських стандартів Телічко, О.А. Article 103227387 86219897
2011 Регулювання Європейським Союзом та Світовою організацією торгівлі захисних заходів у сфері зовнішньої торгівлі Яловий, К.В. Article 49779074 84447164