Юридична наука і практика. Науково-юридичний журнал [29]

Browse by
Showing results 1 to 20 of 29
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2011 Аналіз роботи інституцій Європейського Союзу, їхній досвід у сфері забезпечення основних прав і свобод людини та громадянина Лазур, Я.В. Article 1183714480 -1442684447
2011 Виконавча влада та роль Конституції України в організації її діяльності Стеценко, С.Г. Article -1024861103 -2103291441
2011 Відповідальність як складова механізму забезпечення прав і свобод людини й громадянина Дуравкіна, Н.І. Article 1288639981 -162071216
2011 Державна кадрова політика в сфері діяльності правоохоронних органів Kulish, Anatolii Mykolaiovych Article -1224144090 1832607200
2011 Мета діяльності органів дізнання та досудового слідства з розслідування кримінальних справ Голубов, А.Є. Article 750833119 2104812136
2011 Мета та завдання здійснення контролю за діяльністю правоохоронних органів Музичук, О.М. Article -1604425336 605199984
2011 Міжнародно-правове регулювання в сфері праці Лукаш, С.С. Article 646938989 748100430
2011 Напрями координаційної діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю Burbyka, Mykhailo Mykhailovych Article -915275814 -115751234
2011 Нормативно-правове забезпечення державної служби в Україні Арістова, І.В. Article 1961375780 1362411828
2011 Обов'язкове медичне страхування в Україні: адміністративно-правовий аналіз основних законопроектів Стеценко, В.Ю. Article -1446519394 -652542037
2011 Окремі питання правової регламентації екстрадиції за Кримінально-процесуальним кодексом України Тітко, І.А. Article 1270849419 572623672
2011 Особливості порушення справи про адміністративне правопорушення Завальний, М.В. Article 1242373782 -1304775150
2011 Поняття та основні риси державного управління Пилипишин, В.П. Article -103876535 -1719532905
2011 Поняття та сутність контролю, що здійснюється правоохоронними органами Клюєв, О.М. Article -848433924 1287948101
2011 Потребою часу є прийняття деонтологічного (етичного) кодексу учених-правознавців України Скакун, О.Ф. Article 383282500 688001906
2011 Природа нормотворчих процедур при регулюванні відносин оподаткування Кучерявенко, М.П. Article 578401468 807796732
2011 Проблеми публічно-правової природи фінансів Лукашев, О.А. Article -1001888066 -645451083
2011 Пропозиції удосконалення Закону України «Про прокуратуру» Сєрєбряк, С.В. Article 1084811708 -637941279
2011 Процес адаптації трудового законодавства України в сфері охорони праці до європейських стандартів Телічко, О.А. Article -1352369129 1297536621
2011 Регулювання Європейським Союзом та Світовою організацією торгівлі захисних заходів у сфері зовнішньої торгівлі Яловий, К.В. Article 915045869 1154724541