Юридична наука і практика. Науково-юридичний журнал [29]

Browse by
Showing results 1 to 20 of 29
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2011 Аналіз роботи інституцій Європейського Союзу, їхній досвід у сфері забезпечення основних прав і свобод людини та громадянина Лазур, Я.В. Article 18598723 232160090
2011 Виконавча влада та роль Конституції України в організації її діяльності Стеценко, С.Г. Article -1408529349 486701608
2011 Відповідальність як складова механізму забезпечення прав і свобод людини й громадянина Дуравкіна, Н.І. Article -2099400233 -1847729116
2011 Державна кадрова політика в сфері діяльності правоохоронних органів Kulish, Anatolii Mykolaiovych Article 553983380 602429632
2011 Мета діяльності органів дізнання та досудового слідства з розслідування кримінальних справ Голубов, А.Є. Article -1654579058 1520417283
2011 Мета та завдання здійснення контролю за діяльністю правоохоронних органів Музичук, О.М. Article -1961897551 -2029425427
2011 Міжнародно-правове регулювання в сфері праці Лукаш, С.С. Article 1694160551 -1848114899
2011 Напрями координаційної діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю Burbyka, Mykhailo Mykhailovych Article -289622479 -1625985036
2011 Нормативно-правове забезпечення державної служби в Україні Арістова, І.В. Article 263475377 -224675250
2011 Обов'язкове медичне страхування в Україні: адміністративно-правовий аналіз основних законопроектів Стеценко, В.Ю. Article 1149159863 -612004406
2011 Окремі питання правової регламентації екстрадиції за Кримінально-процесуальним кодексом України Тітко, І.А. Article 1748622432 774573814
2011 Особливості порушення справи про адміністративне правопорушення Завальний, М.В. Article 606588468 587496551
2011 Поняття та основні риси державного управління Пилипишин, В.П. Article -841309821 1990575743
2011 Поняття та сутність контролю, що здійснюється правоохоронними органами Клюєв, О.М. Article -685483768 -1298275198
2011 Потребою часу є прийняття деонтологічного (етичного) кодексу учених-правознавців України Скакун, О.Ф. Article -36936580 266787624
2011 Природа нормотворчих процедур при регулюванні відносин оподаткування Кучерявенко, М.П. Article -1933479576 1707762626
2011 Проблеми публічно-правової природи фінансів Лукашев, О.А. Article 1391839273 -1610594452
2011 Пропозиції удосконалення Закону України «Про прокуратуру» Сєрєбряк, С.В. Article 1490878380 -2039771358
2011 Процес адаптації трудового законодавства України в сфері охорони праці до європейських стандартів Телічко, О.А. Article -1316394835 -333281606
2011 Регулювання Європейським Союзом та Світовою організацією торгівлі захисних заходів у сфері зовнішньої торгівлі Яловий, К.В. Article 847373508 -105937314