Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1922
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз сучасного стану трудових міграційних потоків у Сумській області та напрями їх державного регулювання
Authors Світайло, Ніна Дмитріївна
Svitailo, Nina Dmytrivna  
Kostenko, Andriana Mykolaivna  
Keywords Сумська область
Сумская область
Sumy region
трудова міграція
трудовая миграция
labor migration
Type Article
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1922
Publisher Інститут суспільної трансформації; Інститут регіональних досліджень НАН України
License
Citation Світайло, Н.Д. Аналіз сучасного стану трудових міграційних потоків у Сумській області та напрями їх державного регулювання [Текст] / Н.Д. Світайло, А.М. Костенко // Економічний часопис – ХХІ. – 2009. - №3-4. – С. 44-52.
Abstract Міграція робочої сили як складний соціально-економічний процес визначається різними об’єктивними і суб’єктивними чинниками. Серед цих чинників можна виділити природно-кліматичні, демографічні, етнічні, соціальні та економічні. При всій важливості кожного з перелічених, вирішальну роль все-таки відіграють соціальні та економічні чинники, а відповідно – і основні функції міграції — соціальна та економічна. Всю багатогранність соціальної функції міграції можна визначити як намагання завдяки змінам місця проживання повніше задовольняти потреби в доходах, професійному рості, поліпшенні умов праці й життя. Економічна функція міграції пов’язана з забезпеченням певного рівня мобільності робочої сили, її територіальним перерозподілом і забезпеченням кількісної та якісної відповідності між попитом і пропозицією робочої сили різного профілю й кваліфікації в різних районах.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Canada Canada
1
China China
408453
Denmark Denmark
1
France France
211887
Germany Germany
15318
Iran Iran
1
Netherlands Netherlands
52979
Norway Norway
1
Russia Russia
35
Spain Spain
1
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
17
Ukraine Ukraine
6840
United Kingdom United Kingdom
105948
United States United States
15322
Unknown Country Unknown Country
98

Downloads

Chile Chile
1
China China
1
France France
6
Germany Germany
615
Norway Norway
1
Romania Romania
1
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
15326
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
392

Files

File Size Format Downloads
Svitailo_Kostenko_trudova_mihratsiia.pdf 309,21 kB Adobe PDF 16348

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.