Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1925
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Соціокультурні аспекти реалізації жіночого потенціалу в бізнесі
Other Titles Социокультурные аспекты реализации женского потенциала в би знесе
The socio-cultural aspects of female business potential realization
Authors Світайло, Ніна Дмитріївна
Kostenko, Andriana Mykolaivna
Svitailo, Nina Dmytrivna
Keywords підприємництво
традиції
ґендерні стереотипи
business
traditions
gender stereotypes
Type Article
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1925
Publisher
License
Citation Костенко, А.М. Соціокультурні аспекти реалізації жіночого потенціалу в бізнесі [Текст] / Н.Д.Світайло, А.М.Костенко // Філософія науки: традиції та інновації. - №1(2). Суми, СумДПУ ім. А.С. Макаренка.- 2010.- С. 158- 167.
Abstract Аналізуються соціокультурні чинники, які зумовлюють низьку активність жіночого населення у сфері розвитку підприємництва. Простежується вплив соціокультурних стереотипів, зокрема, ґендерних на суспільну свідомість і поведінку жінок на ринку праці. Робиться висновок про неготовність українського суспільства визнати ці стереотипи і відмовитись від них. // Русск. версия: Анализируются социокультурные факторы, обуславливающие низкую активность женского населения в сфере развития предпринимательства. Прослеживается влияние социокультурных стереотипов, в частности, ґендерных, на общественное сознание и поведение женщин на рынке труда. Делается вывод о неготовности украинского общества признать эти стереотипы и отказаться от них. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1925
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

China China
3
Czech Republic Czech Republic
1
France France
2
Germany Germany
334
Iran Iran
2
Italy Italy
2
Netherlands Netherlands
10
Norway Norway
1
Poland Poland
3
Russia Russia
24
Turkey Turkey
12
Ukraine Ukraine
3444
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United Kingdom United Kingdom
9
United States United States
44
Unknown Country Unknown Country
105

Downloads

Czech Republic Czech Republic
1
France France
9
Germany Germany
335
Italy Italy
1
Norway Norway
1
Poland Poland
1
Romania Romania
1
Russia Russia
8
Ukraine Ukraine
3443
Unknown Country Unknown Country
769

Files

File Size Format Downloads
Соціокультурні аспекти.doc 89 kB Microsoft Word 4569

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.