Search


Clear search fields
Showing results 1 to 10 of 121
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2018 Contact Establishing in American Corporate Culture via Translation Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Pavlenko, T. Article 1877 240
2013 Функціонування метафори у поетичному художньому дискурсі (на матеріалі поезії англомовних авторів) Ворожко, Н.А. Conference Papers 22349 38952
2009 Невербальні аспекти діалогічного дискурсу Федоряко, А. Conference Papers 56023 3681
2017 Дискурс ЗМІ Великобританії як коригуюча стратегія нівелювання євроінтеграційних процесів Popova, Olena Volodymyrivna; Бондаренко, А.С. Conference Papers 507 93
2010 Утішання в парентальному дискурсі Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Бровкіна, Оксана Володимирівна; Бровкина, Оксана Владимировна; Brovkina, Oksana Volodymyrivna Article 138501 156666
2010 Класифікація прислівників в авторському дискурсі Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Шелехова, О.В. Conference Papers 43509 5264
2015 Прийоми мовленнєвого маніпулювання у передвиборчому американському дискурсі Вірчак, Г. Conference Papers 4115 673
2012 Читатель как субъект и объект в рекламно-художественном дискурсе Chulanova, Halyna Valeriivna Article 43955 26748
2009 Привітальні висловлювання в англомовному дискурсі Baranova, Svitlana Volodymyrivna; Удовиченко, О.П. Conference Papers 40773 3429
2009 Негативне забарвлення дискурсу сіблінгів Бровкіна, Оксана Володимирівна; Бровкина, Оксана Владимировна; Brovkina, Oksana Volodymyrivna Conference Papers 38753 5474