Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/20283
Title: Клінічні і мікробіологічні зміни при гострих кишкових інфекціях залежно від застосованої терапії
Authors: Polovian, Kateryna Serhiivna
Chemych, Mykola Dmytrovych
Keywords: Гострі кишкові інфекції
острые кишечные инфекции
acute intestinal infections
антибіотикотерапія
антибиотикотерапия
antibiotic-therapy
мікробіоценоз
микробиоценоз
microbiocenose
Issue Year: 2010
Publisher: ТДМУ
Citation: Полов’ян К.С. Кліниічні і мікробіологічні зміни при гострих кишкових інфекціях залежно від застосованої терапиї / Полов’ян К.С., Чемич М.Д. // VIII з'їзд інфекціоністів України (6-8 жовтня 2010), Інфекційні хвороби: досягнення и проблеми в діагностиці і терапії. - Вінниця, 2010. - 175-176 с.
Abstract: Виявлення порушення мікробіоценозу при ГКІ вказує на необхідність використання пробіотиків з перших днів недуги. З метою прогнозування небажаних наслідків хвороби необхідно вивчати якісно-кількісний склад мікрофлори кишечнику,ситемний і місцевий імунітет у динаміці. Слід відмовитись від антибактеріальної терапії при ГКІ як такої, що пролонгує тривалість гарячки,діарейного і больового синдромів,гальмує нормалізацію облігатної мікрофлори товстої кишки. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/20283
Выявления нарушения микробиоценоза при ОКИ указывает на необходимость использования пробиотиков с первых дней болезни. С целью прогнозирования нежелательных последствий болезни необходимо изучать качественно-количественный состав микрофлоры кишечника, ситемний и местный иммунитет в динамике. Следует отказаться от антибактериальной терапии при ОКИ как таковой, что пролонгирует длительность лихорадки, диарейного и болевого синдромов, тормозит нормализацию облигатной микрофлоры толстой кишки. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/20283
Detection of violations mikrobiotsenoza at AEI indicates the need for probiotics from the first days of illness. In order to predict adverse effects of the disease must be studied qualitative-quantitative composition of intestinal microflora, sytemnyy and local immunity in the dynamics. It should withdraw from antibiotic therapy for AEI as being prolonges duration of fever, diarrhea and pain syndromes, inhibits normalization of obligate microflora of the colon. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/20283
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/20283
Type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи студентів, магістрів, інтернів, аспірантів, клінічних ординаторів (МІ)

Views
Other103
United Arab Emirates1
China1
Germany15
France1
Iran1
Italy1
Russia13
Turkey21
Ukraine36
United States53
Downloads
Other158
China4
Germany2
France1
United States6


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
9.pdf18.55 MBAdobe PDF171Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.