Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/20283
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Клінічні і мікробіологічні зміни при гострих кишкових інфекціях залежно від застосованої терапії
Authors Polovian, Kateryna Serhiivna
Chemych, Mykola Dmytrovych
Keywords Гострі кишкові інфекції
острые кишечные инфекции
acute intestinal infections
антибіотикотерапія
антибиотикотерапия
antibiotic-therapy
мікробіоценоз
микробиоценоз
microbiocenose
Type Article
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/20283
Publisher ТДМУ
License
Citation Полов’ян К.С. Кліниічні і мікробіологічні зміни при гострих кишкових інфекціях залежно від застосованої терапиї / Полов’ян К.С., Чемич М.Д. // VIII з'їзд інфекціоністів України (6-8 жовтня 2010), Інфекційні хвороби: досягнення и проблеми в діагностиці і терапії. - Вінниця, 2010. - 175-176 с.
Abstract Виявлення порушення мікробіоценозу при ГКІ вказує на необхідність використання пробіотиків з перших днів недуги. З метою прогнозування небажаних наслідків хвороби необхідно вивчати якісно-кількісний склад мікрофлори кишечнику,ситемний і місцевий імунітет у динаміці. Слід відмовитись від антибактеріальної терапії при ГКІ як такої, що пролонгує тривалість гарячки,діарейного і больового синдромів,гальмує нормалізацію облігатної мікрофлори товстої кишки. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/20283
Выявления нарушения микробиоценоза при ОКИ указывает на необходимость использования пробиотиков с первых дней болезни. С целью прогнозирования нежелательных последствий болезни необходимо изучать качественно-количественный состав микрофлоры кишечника, ситемний и местный иммунитет в динамике. Следует отказаться от антибактериальной терапии при ОКИ как таковой, что пролонгирует длительность лихорадки, диарейного и болевого синдромов, тормозит нормализацию облигатной микрофлоры толстой кишки. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/20283
Detection of violations mikrobiotsenoza at AEI indicates the need for probiotics from the first days of illness. In order to predict adverse effects of the disease must be studied qualitative-quantitative composition of intestinal microflora, sytemnyy and local immunity in the dynamics. It should withdraw from antibiotic therapy for AEI as being prolonges duration of fever, diarrhea and pain syndromes, inhibits normalization of obligate microflora of the colon. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/20283
Appears in Collections: Наукові роботи студентів, магістрів, інтернів, аспірантів, клінічних ординаторів (МІ)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
250
Iran Iran
1
Italy Italy
1
Russia Russia
13
Turkey Turkey
21
Ukraine Ukraine
1834
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United States United States
53
Unknown Country Unknown Country
106

Downloads

China China
4
France France
1
Germany Germany
251
Ukraine Ukraine
1835
United States United States
6
Unknown Country Unknown Country
160

Files

File Size Format Downloads
9.pdf 18,55 MB Adobe PDF 2257

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.