Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/20391
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Динаміка показників захворюваності на гострі кишкові інфекції в Сумській області
Authors Polovian, Kateryna Serhiivna
Тищенко, Вікторія Вікторівна
Тищенко, Виктория Викторовна
Tyshchenko, Viktoriia Viktorivna
Keywords гострі кишкові інфекції
острые кишечные инфекции
acute intestinal infections
захворюваність в Сумській області
заболеваемость в Сумской области
morbidity in the Sumy region
Type Article
Date of Issue 2006
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/20391
Publisher ТДМУ "Укрмедкнига"
License
Citation Полов'ян, К.С. Динаміка показників захворюваності на гострі кишкові інфекції в Сумській області/ К.С. Полов'ян, Тищенко В.В.// Інфекційні хвороби - загальномедична проблема: VII з'їзд інфекціоністів України (26-29 вересня 2006 р.). - Миргород, 2006. - С. 189-190.
Abstract Таким чином,можна зробити висновок про відносно стабільну епідемічну ситуацію в Сумській області,щодо ГКІ, задовільне підтримання санітарно-гігієнічних норм у м'ясопереробній промисловості та водоочисних спорудах. Пріоритет харчового шляху передачі спонукає до проведення санітрано-просвітньої роботи серед сільського населення і дітей віком до 14 років, підвищення профілактичної роботи в галузі громадського харчування та торгівлі харчовими продуктами. Збільшення чисельності хворих на ГКІ серед осіб із хронічною патологією травного каналу змушує розглядати ці стани як фактор ризику виникнення ГКІ і виконання своєчасного планового лікування таких хворих для попередження розвитку небажаних ускладнень і тривалого бактеріовиділення. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/20391
Таким образом, можно сделать вывод об относительно стабильной эпидемической ситуации в Сумской области, по ОКИ, удовлетворительное поддержание санитарно-гигиенических норм в мясоперерабатывающей промышленности и водоочистных сооружениях. Приоритет пищевого пути передачи побуждает к проведению санитрано-просветительной работы среди сельского населения и детей в возрасте до 14 лет, повышение профилактической работы в области общественного питания и торговли пищевыми продуктами. Увеличение численности больных ОКИ среди лиц с хронической патологией пищеварительного канала заставляет рассматривать эти состояния как фактор риска возникновения ОКИ и выполнению своевременного планового лечения таких больных для предупреждения развития нежелательных осложнений и длительного бактериовыделения. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/20391
Thus, we can conclude that a relatively stable epidemic situation in the Sumy region, on the AEI, the maintenance of satisfactory hygienic standards in the meat industry and water treatment plants. Priority food transmission induces a sanitrano and educational work among the rural population and children under 14, increased prevention work in catering and food trade. Increase the number of patients with AEI among persons with chronic disorders of the alimentary canal causes these states viewed as a risk factor of AEI and timely implementation of planned treatment of such patients to prevent development of unwanted complications and long bacterioexcretion. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/20391
Appears in Collections: Наукові роботи студентів, магістрів, інтернів, аспірантів, клінічних ординаторів (МІ)

Views

Canada Canada
2
China China
64160
France France
3
Germany Germany
465
Greece Greece
178206
Iran Iran
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Pakistan Pakistan
2
Poland Poland
1
Russia Russia
1348453
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
2
Ukraine Ukraine
356411
United Arab Emirates United Arab Emirates
2
United Kingdom United Kingdom
3339039
United States United States
6635299
Unknown Country Unknown Country
94

Downloads

China China
3
France France
1
Germany Germany
64161
India India
706306
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
3339060
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
706311
Unknown Country Unknown Country
200

Files

File Size Format Downloads
обновлённый старый 2 с док.pdf 38,28 kB Adobe PDF 4816044

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.