Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/21531
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Роль інновацій і інноваційної діяльності у соціально-економічному розвитку
Other Titles The role of innovation and innovation in the socio-economic development
Роль инноваций и инновационной деятельности в социально-экономическом развитии
Authors Illiashenko, Serhii Mykolaiovych  
Keywords теорії циклічності
соціально-економічний розвиток
технологічні уклади
інноваційний розвиток
інноваційна діяльність
маркетинг інновацій
теории цикличности
социально-экономическое развитие
технологические уклады
инновационное развитие
инновационная деятельность
маркетинг инноваций
theory of periodicity
socio-economic development
technological ukladi
innovative development
innovation
marketing innovation
Type Article
Date of Issue 2011
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/21531
Publisher Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації
License
Citation Ілляшенко, С.М. Роль інновацій і інноваційної діяльності у соціально-економічному розвитку / С.М. Ілляшенко // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. – Хмельницький: Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації, 2011. – № 2. - С. 90-101.
Abstract Викладено результати аналізу теорій циклічності соціально-економічного розвитку та з цих позицій порівняльного аналізу стадій розвитку економіки України та провідних країн світу. Запропоновано підходи до формування теоретико-методологічних засад управління інноваційним розвитком вітчизняної економіки. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/21531
Изложены результаты анализа теорий цикличности социально-экономического развития, с этих позиций выполнен сравнительный анализ стадий развития экономики Украины и ведущих стран мира. Предложены подходы к формированию теоретико-методологических основ управления инновационным развитием отечественной экономики. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/21531
The results of the analysis theories cycled the socio-economic development and of the position of comparative analysis of stages of development of economy of Ukraine and leading countries of the world. Approaches to formation of theoretical and methodological foundations of innovative development of the national economy. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/21531
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
2
China China
1
Germany Germany
360
Iran Iran
1
Latvia Latvia
1
Netherlands Netherlands
4
Poland Poland
1
Russia Russia
27
Turkey Turkey
3
Ukraine Ukraine
3106
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
69
Unknown Country Unknown Country
126

Downloads

China China
2
Estonia Estonia
6
France France
7
Germany Germany
361
Poland Poland
1
Romania Romania
1
Russia Russia
37
Ukraine Ukraine
2506
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
3
Unknown Country Unknown Country
867

Files

File Size Format Downloads
436_2011.pdf 270,3 kB Adobe PDF 3792

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.