Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/22522
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Опісторхоз у північному регіоні Сумщини
Authors Шарій, Оксана Андріївна
Шарий, Оксана Андреевна
Shariy, Oksana Andriivna
Chemych, Mykola Dmytrovych  
Keywords опісторхоз
opisthorhosis
описторхоз
клиника
эпидемиология
клініка
епідеміологія
clinic
epidemiology
Type Conference Papers
Date of Issue 2011
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/22522
Publisher ТДМУ ім І.Я. Горбачевського
License
Citation Шарій, О.А. Опісторхоз у північному регіоні Сумщини [Текст]/О.А. Шарій, М.Д. Чемич //Труднощі діагностики і терапії інфекційних хвороб: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю і пленуму Асоціації інфекціоністів України (19-20 травня 2011р.). – Тернопіль: ТДМУ Укрмедкнига, 2011. – С. 75-76.
Abstract Зараз захворюваність на опісторхоз у Сумській області висока і має тенденцію до збільшення. Зокрема Шосткінський район є одним з найбільших ендемічних регіонів Сумщини і України з реєстрації опісторхозу. Метою роботи - виявлення основних клініко-епідеміологічних симптомів опісторхозу, залежності частоти інвазування від умов проживання, віку та статі пацієнтів. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/22522
Сейчас заболеваемость описторхозом в Сумской области высока и имеет тенденцию к увеличению. В частности Шосткинский район является одним из крупнейших эндемичных регионов Сумщины и Украины по регистрации описторхоза. Целью работы - выявление основных клинико-эпидемиологических симптомов описторхоза, зависимости частоты инвазирования от условий проживания, возраста и пола пациентов. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/22522
Now the incidence of opisthorchiasis in Sumy region and has high tendency to increase. Shostka particular area is one of the largest endemic regions of Sumy region of Ukraine and registered opisthorchiasis. The purpose of work - identify the main clinical symptoms and epidemiological opisthorchiasis, depending on the frequency invazuvannya living conditions, age and sex of patients. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/22522
Appears in Collections: Наукові роботи студентів, магістрів, інтернів, аспірантів, клінічних ординаторів (МІ)

Views

Canada Canada
1
China China
11
EU EU
1
France France
2
Germany Germany
379
Iran Iran
1
Netherlands Netherlands
7
Pakistan Pakistan
1
Russia Russia
26
Turkey Turkey
21
Ukraine Ukraine
8778
United Kingdom United Kingdom
16
United States United States
376
Unknown Country Unknown Country
125

Downloads

China China
4
France France
2
Germany Germany
378
Ukraine Ukraine
8777
Unknown Country Unknown Country
274

Files

File Size Format Downloads
Шарій.pdf 128,31 kB Adobe PDF 9435

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.