Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/22529
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Сумська область як ендемічний регіон України з опісторхозу
Authors Шарій, Оксана Андріївна
Шарий, Оксана Андреевна
Shariy, Oksana Andriivna
Chemych, Oksana Mykolaivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0003-1332-2175
Keywords опісторхоз
механизм действия
клиника
clinic
захворюваність
диагностика
diagnostic
Type Conference Papers
Date of Issue 2011
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/22529
Publisher Дніпропетровська державна медична академія
License
Citation Шарій, О.А. Сумська область як ендемічний регіон України з опісторхозу [Текст]/ О.А. Шарій, О.М. Чемич // Новини і перспективи медичної науки: матеріали XI наукової конференції студентів та молодих вчених (13-15 квітня 2011р). У 2-х т.: Т.1 - Дніпропетровськ, 2011. - С. 150-151.
Abstract Опісторхоз – біогельмінтоз, природно-вогнищевий зооноз. Маючи більшість механізмів впливу на організм людини - механічний, алергічний, нейрогенний, вторинно-інфекційний - він спричинює різноманітні клінічні прояви: дискінезії жовчних шляхів, захворювання шлунка та кишківника, печінкових жовчних ходів, дисбактеріоз, вегето-судинну дистонію, ураження підшлункової залози, алергію. Опісторхоз обов’язково супроводжується запаленням тому він може викликити нагноєння, абсцесси, жовчний перитоніт. При цій недузі порушується функціонування практично всіх органів і систем. Окрім ураження шлунково-кишкового тракта страждає серцево-судинна, ендокринна та нервова система. Найнебезпечні ускладнення описторхоза - рак печінки, жовчного міхура, підшлункової залози. Збудниками є два види трематод: Opisthorchis felineus (збудник опісторхоза на території України і Росії), Opisthorchis viverini (викликає захворювання переважно в країнах Південно-Східної Азії). При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/22529
Описторхоз - биогельминтоз, природно-очаговый зооноз. Имея большинство механизмов воздействия на организм человека - механический, аллергический, нейрогенный, вторично-инфекционный - он вызывает различные клинические проявления: дискинезии желчных путей, заболевания желудка и кишечника, печеночных желчных ходов, дисбактериоз, вегето-сосудистой дистонией, поражение поджелудочной железы, аллергию. Описторхоз обязательно сопровождается воспалением поэтому он может вызывать нагноения, абсцессы, желчный перитонит. При этой болезни нарушается функционирование практически всех органов и систем. Кроме поражения желудочно-кишечного тракта страдает сердечно-сосудистая, эндокринная и нервная система. Самых опасных осложнений описторхоза - рак печени, желчного пузыря, поджелудочной железы. Возбудителями являются два вида трематод: Opisthorchis felineus (возбудитель описторхоза на территории Украины и России), Opisthorchis viverini (вызывает заболевание преимущественно в странах Юго-Восточной Азии). При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/22529
Opisthorchiasis - biohelmintoz, natural focal zoonosis. With most of the mechanisms of the human organism - mechanical, allergic, neurogenic, secondary-infection - it causes various clinical manifestations: biliary dyskinesia, a disease of the stomach and intestines, liver bile passages, dysbiosis, vegetative-vascular dystonia, lesions of the pancreas, allergies. Opisthorchiasis necessarily accompanied by inflammation so he can vyklykyty suppuration, abscess, bile peritonitis. In this neduzi disturbed functioning of almost all organs and systems. In addition to lesions of the gastrointestinal tract is suffering cardiovascular, endocrine and nervous system. Naynebezpechni opisthorchiasis complications - liver cancer, gall bladder, pancreas. Pathogens are two types trematod: Opisthorchis felineus (opisthorchiasis pathogen in Ukraine and Russia), Opisthorchis viverini (causes disease mainly in South East Asia). When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/22529
Appears in Collections: Наукові роботи студентів, магістрів, інтернів, аспірантів, клінічних ординаторів (НН МІ)

Views

Belarus Belarus
1
Canada Canada
2
China China
399475383
Finland Finland
1
France France
176679
Germany Germany
172726
Greece Greece
1
Iran Iran
1
Ireland Ireland
906595739
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
176677
Russia Russia
176672
Singapore Singapore
-757422716
Spain Spain
1
Turkey Turkey
5
Ukraine Ukraine
-1352507490
United Arab Emirates United Arab Emirates
3
United Kingdom United Kingdom
75917
United States United States
1589798623
Unknown Country Unknown Country
65561

Downloads

China China
195338
Czechia Czechia
1
France France
219527
Germany Germany
1698023258
Ireland Ireland
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
396
Poland Poland
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
-1677183377
United Kingdom United Kingdom
231534071
United States United States
1589798623
Unknown Country Unknown Country
272

Files

File Size Format Downloads
Дніпро2011.pdf 15,54 MB Adobe PDF 1842588114

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.