Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/22600
Title: Динаміка показників здоров'я населення Сумської області за останнє десятиліття
Authors: Pavlycheva, Svitlana Volodymyrivna
Smiianova, Olha Ivanivna
Keywords: народжуваність
рождаемость
fertility
смертність
смертность
mortality
Issue Year: 2011
Publisher: Видавництво СумДУ
Citation: Павличева, С.В. Динаміка показників здоров'я населення Сумської області за останнє десятиліття [Текст] / С.В. Павличева, О.І. Сміянова // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. - 2011. - Т. 2, № 1. - С. 5-11.
Abstract: Проведено аналіз медико-демографічної ситуації, що склалась у Сумській області за останнє десятиліття, захворюваності населення регіону, проаналізовані тенденції та складений прогноз показників здоров’я населення області на наступні 3 роки (2010, 2011, 2012 рр.). Регіональними особливостями медико-демографічної ситуації, що склалася в Сумській області, є депопуляція, низька народжуваність, висока смертність, низька очікувана тривалість майбутнього життя і постаріння населення. Крім того, за останні 10 років на Сумщині склалася негативна тенденція у вигляді підвищення рівнів загальної захворюваності. Проте виконаний прогноз основних показників здоров’я населення Сумської області свідчить, що при збереженні наявних темпів їх зміни стан здоров’я населення регіону в цілому буде покращуватися. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/22600
Проведен анализ медико-демографической ситуации, сложившейся в Сумской области за последнее десятилетие, заболеваемости населения региона, проанализированы тенденции и составлен прогноз показателей здоровья населения области на следующие 3 года (2010, 2011, 2012 гг.). Региональными особенностями медико-демографической ситуации в Сумской области являются депопуляция, низкая рождаемость, высокая смертность, низкая ожидаемая продолжительность жизни и старение населения. Кроме того, за последние 10 лет на Сумщине сложилась негативная тенденция в виде повышения уровня общей заболеваемости. Однако выполненный прогноз основных показателей здоровья населения Сумской области свидетельствует о том, что при сохранении существующих темпов их изменения состояние здоровья населения региона в целом будет улучшаться. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/22600
The authors give the analysis of medical demography situation in Sumy region for the past decade, the analysis of morbidity of population of the region,the prognosis of the health parameters of the population for the next three years(2010,2011,2012). Specific regional medical demographic situation in Sumy region is characterized by depopulation, low birth rate, high death rate, low life expectance, high percentage of old people. During last decade in Sumy region there is negative tendency in increase of general morbidity. But our prognosis for main parameters of health of Sumy region population is positive. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/22600
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/22600
Type: Article
Appears in Collections:Вісник Сумського державного університету. Медицина (2007-2013)

Views
Other145
Canada1
China4
Germany13
Denmark1
EU1
France3
United Kingdom9
Hong Kong1
Indonesia1
Iran1
Italy2
Macedonia1
Netherlands7
Philippines1
Romania1
Russia39
Turkey4
Ukraine131
United States229
Downloads
Other334
China5
Germany2
France1
Norway1
Nepal1
Russia6
Slovakia1
Ukraine82
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
1.pdf143.96 kBAdobe PDF434Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.