Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24375
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Реалізація принципу презумпції невинуватості у досудових стадіях кримінального процесу
Authors Natalich, Olena Yuriivna
Мокра, І.Ю.
Keywords принцип презумпції невинуватості
принцип презумпции невиновности
presumption of innocence
Type Conference Papers
Date of Issue 2011
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24375
Publisher Видавництво СумДУ
License
Citation Мокра, І.Ю. Реалізація принципу презумпції невинуватості у досудових стадіях кримінального процесу [Текст] / І.Ю. Мокра, О.Ю. Наталіч // Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету : тези доповідей: у 3-х ч., Суми, 20 квітня 2011 р. / Відп. за вип.: С.І. Дегтярьов, В.І. Горевий. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.2. — С. 113-116.
Abstract Побудова правової держави в Україні безпосередньо пов’язана з посиленням правового захисту особи. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються Конституцією України найвищою соціальною цінністю, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини проголошується головним обов’язком держави. Презумпцію невинуватості як правове явище визначають як сукупність взаємопов’язаних між собою функціональних проявів, що визначають правовий статус особи, яка притягається до юридичної відповідальності і реалізація яких гарантується правовими положеннями, що забезпечують законне та гуманне ставлення до такої особи. Презумпція невинуватості є елементом загальноправового статусу особи, який захищає права суб’єкта будь-яких правовідносин різних галузей права, коли виникає питання про притягнення його до відповідальності. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24375
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

China China
4
France France
4
Germany Germany
266
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
2
Romania Romania
1
Russia Russia
22
Turkey Turkey
35
Ukraine Ukraine
4358
United Kingdom United Kingdom
38532
United States United States
52981
Unknown Country Unknown Country
112

Downloads

Belarus Belarus
1
Bulgaria Bulgaria
1
China China
2
EU EU
2
France France
52988
Germany Germany
267
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
52982
Norway Norway
1
Poland Poland
52997
Romania Romania
1
Russia Russia
22
Ukraine Ukraine
96322
United Arab Emirates United Arab Emirates
52990
United Kingdom United Kingdom
38533
United States United States
52982
Unknown Country Unknown Country
839

Files

File Size Format Downloads
25.pdf 189,62 kB Adobe PDF 400932

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.