Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25216
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Розробка модуля функцій парсингу XML і регулярних виразів як важливої технологічної складової АРМ в автосервісі (на прикладі ТОВ “ДА ТЕХ Рівне”).
Authors Чернявський, Олексій Ігорович
Чернявский, Алексей Игоревич
Cherniavskyi, Oleksii Igorovych
Keywords модуль функцій
парсинг XML
регулярні вирази
індустрія програмного забезпечення
модуль функций
парсинг XML
регулярные выражения
индустрия программного обеспечения
module of functions
parsing XML
regular expressions
industry of software
Type Masters thesis
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25216
Publisher Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
License
Citation Чернявський О.І. Розробка модуля функцій парсингу XML і регулярних виразів як важливої технологічної складової АРМ в автосервісі (на прикладі ТОВ “ДА ТЕХ Рівне”). Дисертація магістра інформатики. Науковий керівник Р.М.Літнарович.МЕГУ, Рівне, 2012.-163 с.
Abstract XML і регулярні вирази відносяться до області зберігання, передачі, пошуку і обробки текстової інформації. Оскільки XML є найбільш популярним форматом зберігання даних, очевидним є необхідність програмного модуля функцій парсингу XML. Даний модуль може повторно використовуватись в зовнішніх програмних проектах. Регулярні вирази, з іншого боку, це популярна мова опису шаблонів пошуку текстової інформації. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25216
XML и регулярные выражения относятся к области хранения, передачи, поиска и обработки текстовой информации. Поскольку XML является наиболее популярным форматом хранения данных, очевидным есть необходимость программного модуля функций парсингу XML. Данный модуль может повторно использоваться во внешних программных проектах. Регулярные выражения, с другой стороны, это популярный язык описания шаблонов поиска текстовой информации. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25216
XML and regular expressions behave to the area of storage, transmission, search and treatment of text information. As XML is the most popular format of storage of data, obvious there is a necessity of the programmatic module of functions of parsing of XML. This module can be repeatedly used in external programmatic projects. Regular expressions, on the other hand, it is a popular language of description of templates of text information retrieval. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25216
Appears in Collections: Університети партнерів

Views

Canada Canada
2
China China
8
EU EU
2
France France
2
Germany Germany
41
Iran Iran
1
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
10
Poland Poland
10
Russia Russia
46
South Korea South Korea
1
Turkey Turkey
10
Ukraine Ukraine
904
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
83
Unknown Country Unknown Country
165

Downloads

Algeria Algeria
5
China China
7
Denmark Denmark
1
EU EU
1
France France
14
Germany Germany
506
Kazakhstan Kazakhstan
1
Latvia Latvia
1
Netherlands Netherlands
1
Poland Poland
5
Russia Russia
10
Ukraine Ukraine
1290
United States United States
6
Unknown Country Unknown Country
883

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.