Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25216
Title: Розробка модуля функцій парсингу XML і регулярних виразів як важливої технологічної складової АРМ в автосервісі (на прикладі ТОВ “ДА ТЕХ Рівне”).
Authors: Чернявський, Олексій Ігорович
Чернявский, Алексей Игоревич
Cherniavskyi, Oleksii Igorovych
Keywords: модуль функцій
парсинг XML
регулярні вирази
індустрія програмного забезпечення
модуль функций
парсинг XML
регулярные выражения
индустрия программного обеспечения
module of functions
parsing XML
regular expressions
industry of software
Issue Year: 2012
Publisher: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
Citation: Чернявський О.І. Розробка модуля функцій парсингу XML і регулярних виразів як важливої технологічної складової АРМ в автосервісі (на прикладі ТОВ “ДА ТЕХ Рівне”). Дисертація магістра інформатики. Науковий керівник Р.М.Літнарович.МЕГУ, Рівне, 2012.-163 с.
Abstract: XML і регулярні вирази відносяться до області зберігання, передачі, пошуку і обробки текстової інформації. Оскільки XML є найбільш популярним форматом зберігання даних, очевидним є необхідність програмного модуля функцій парсингу XML. Даний модуль може повторно використовуватись в зовнішніх програмних проектах. Регулярні вирази, з іншого боку, це популярна мова опису шаблонів пошуку текстової інформації. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25216
XML и регулярные выражения относятся к области хранения, передачи, поиска и обработки текстовой информации. Поскольку XML является наиболее популярным форматом хранения данных, очевидным есть необходимость программного модуля функций парсингу XML. Данный модуль может повторно использоваться во внешних программных проектах. Регулярные выражения, с другой стороны, это популярный язык описания шаблонов поиска текстовой информации. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25216
XML and regular expressions behave to the area of storage, transmission, search and treatment of text information. As XML is the most popular format of storage of data, obvious there is a necessity of the programmatic module of functions of parsing of XML. This module can be repeatedly used in external programmatic projects. Regular expressions, on the other hand, it is a popular language of description of templates of text information retrieval. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25216
Description: XML і регулярні вирази широко використовуються в області зберігання, передачі і пошуку текстової інформації, що свідчить про необхідність та актуальність даних технологій для індустрії програмного забезпечення. Мета роботи. Метою даної роботи є розробка алгоритму швидкого парсингу XML і регулярних виразів.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25216
Type: Masters thesis
Appears in Collections:Університети партнерів

Views
Other154
Canada2
China8
Germany41
EU2
France2
United Kingdom1
Iran1
Italy1
South Korea1
Netherlands10
Poland10
Russia46
Turkey10
Ukraine122
United States83
Downloads
Other652
China7
Germany28
Denmark1
Algeria5
EU1
France14
Kazakhstan1
Latvia1
Netherlands1
Poland5
Russia10
Ukraine167
United States6


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Чернявський О.І. Дисертація магістра інформатики.pdf930.55 kBAdobe PDF899Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.