Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25555
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Англомовні неологізми сфери мистецтва
Authors Багдасарян, П.А.
Keywords неологізми
неологизмы
neologisms
мистецтво
искусство
art
Type Conference Papers
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25555
Publisher Видавництво СумДУ
License
Citation Багдасарян, П.А. Англомовні неологізми сфери мистецтва [Текст] / П.А. Багдасарян; наук. кер. В.В. Янсон // Перекладацькі інновації : матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 15-16 березня 2012 р. / Ред.кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. — Суми : СумДУ, 2012. — С. 105-107.
Abstract Англійська мова, зберігає існуючий у певний історичний період стан, проте, вона одночасно підпорядковується законам еволюційного розвитку. Її словарний склад поступово змінюється і збагачується. Одним із компонентів процесу еволюції мови є інноваційна діяльність, внаслідок якої утворюються нові лексичні одиниці, що в лінгвістиці отримали назви "неологізмів", дослідженню яких присвячені численні роботи вітчизняних та зарубіжних науковців.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Canada Canada
1
China China
198
EU EU
1
France France
1
Germany Germany
394
Greece Greece
89585
Iran Iran
2
Ireland Ireland
766553
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
4
Poland Poland
2
Russia Russia
25
Turkey Turkey
2
Ukraine Ukraine
179170
United Kingdom United Kingdom
8180211
United States United States
5611090
Unknown Country Unknown Country
66

Downloads

China China
1
Germany Germany
2
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
3
Ukraine Ukraine
179171
United Kingdom United Kingdom
8180210
United States United States
3041975
Unknown Country Unknown Country
324

Files

File Size Format Downloads
Bagdasarian.pdf 214,92 kB Adobe PDF 11401688

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.