Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2663
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз аварійних ситуацій, пов`язаних з ризиком інфікування ВІЛом
Authors Piddubna, Anna Ivanivna  
Chemych, Mykola Dmytrovych  
Trotska, Iryna Oleksandrivna
Keywords ВІЛ-інфекція
медичні працівники
аварійна ситуація
ВИЧ-инфекция
медицинские работники
аварийная ситуация
HIV infection
medical workers
emergency
Type Article
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2663
Publisher Тернопіль, ТДМУ, "Укрмедкнига"
License
Citation Піддубна, А.І. Аналіз аварійних ситуацій, пов`язаних з ризиком інфікування ВІЛом [Текст] / М.Д. Чемич, І.О. Троцька, А.І. Піддубна // Матеріали Конгресу до 122-річчя від народження академіка Л.В. Громашевського. - 2009. - С. 299-300.
Abstract У тезах наведені дані щодо ретроспективного аналізу аварійних ситуацій на підставі вивчення звітів закладів охорони здоров’я про небезпечні контакти із потенційно інфікованим матеріалом на робочому місці в ЛПЗ Сумської області. Встановлено, що переважну кількість постраждалих склав середній медичний персонал жіночої статі, із стажем роботи від 5 до 10 років. Найбільший ризик інфікування ВІЛ виявлено в відділеннях хірургічного профілю У 50 % випадках мали місце порушення техніки безпеки та нехтування універсальними запобіжними заходами. Результати контрольних обстежень свідчать про достатню ефективність комплексу заходів з профілактики ВІЛ після контакту, в тому числі ефективність постконтактної профілактики. // Русск. версия: В тезисах приведены данные относительно ретроспективного анализа аварийных ситуаций на основании изучения отчетов учреждений здравоохранения об опасных контактах с потенциально инфицированным материалом на рабочем месте в ЛПУ Сумской области. Установлено, что подавляющее количество пострадавших составил средний медицинский персонал женского пола, со стажем работы от 5 до 10 лет. Наибольший риск инфицирования ВИЧ обнаружено в отделениях хирургического профиля В 50 % случаях имели место нарушения техники безопасности и пренебрежение универсальными мерами предохранения. Результаты контрольных обследований свидетельствуют о достаточной эффективности комплекса мероприятий по профилактике ВИЧ после контакта, в том числе эффективность постконтактной профилактики. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2663
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Brazil Brazil
2
China China
1
Denmark Denmark
1
France France
81922
Germany Germany
480
Greece Greece
356908
Iran Iran
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
12
Poland Poland
1
Russia Russia
26
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
3
Ukraine Ukraine
5224
United Kingdom United Kingdom
81921
United States United States
187237
Unknown Country Unknown Country
72

Downloads

China China
2
Germany Germany
481
Ukraine Ukraine
3938
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
187238
Unknown Country Unknown Country
135

Files

File Size Format Downloads
Тернопыль авар.pdf 891,85 kB Adobe PDF 191795

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.