Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2663
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз аварійних ситуацій, пов`язаних з ризиком інфікування ВІЛом
Authors Piddubna, Anna Ivanivna  
Chemych, Mykola Dmytrovych  
Trotska, Iryna Oleksandrivna
ORCID http://orcid.org/0000-0001-6965-9960
http://orcid.org/0000-0002-7085-5448
Keywords ВІЛ-інфекція
медичні працівники
аварійна ситуація
ВИЧ-инфекция
медицинские работники
аварийная ситуация
HIV infection
medical workers
emergency
Type Article
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2663
Publisher Тернопіль, ТДМУ, "Укрмедкнига"
License
Citation Піддубна, А.І. Аналіз аварійних ситуацій, пов`язаних з ризиком інфікування ВІЛом [Текст] / М.Д. Чемич, І.О. Троцька, А.І. Піддубна // Матеріали Конгресу до 122-річчя від народження академіка Л.В. Громашевського. - 2009. - С. 299-300.
Abstract У тезах наведені дані щодо ретроспективного аналізу аварійних ситуацій на підставі вивчення звітів закладів охорони здоров’я про небезпечні контакти із потенційно інфікованим матеріалом на робочому місці в ЛПЗ Сумської області. Встановлено, що переважну кількість постраждалих склав середній медичний персонал жіночої статі, із стажем роботи від 5 до 10 років. Найбільший ризик інфікування ВІЛ виявлено в відділеннях хірургічного профілю У 50 % випадках мали місце порушення техніки безпеки та нехтування універсальними запобіжними заходами. Результати контрольних обстежень свідчать про достатню ефективність комплексу заходів з профілактики ВІЛ після контакту, в тому числі ефективність постконтактної профілактики. // Русск. версия: В тезисах приведены данные относительно ретроспективного анализа аварийных ситуаций на основании изучения отчетов учреждений здравоохранения об опасных контактах с потенциально инфицированным материалом на рабочем месте в ЛПУ Сумской области. Установлено, что подавляющее количество пострадавших составил средний медицинский персонал женского пола, со стажем работы от 5 до 10 лет. Наибольший риск инфицирования ВИЧ обнаружено в отделениях хирургического профиля В 50 % случаях имели место нарушения техники безопасности и пренебрежение универсальными мерами предохранения. Результаты контрольных обследований свидетельствуют о достаточной эффективности комплекса мероприятий по профилактике ВИЧ после контакта, в том числе эффективность постконтактной профилактики. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2663
Appears in Collections: Наукові видання (НН МІ)

Views

Brazil Brazil
2
China China
1
Denmark Denmark
1766975
France France
81922
Germany Germany
480
Greece Greece
356908
Iran Iran
1
Ireland Ireland
8647638
Italy Italy
1
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
12
New Zealand New Zealand
1
Poland Poland
1
Russia Russia
26
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
3
Ukraine Ukraine
1249737226
United Kingdom United Kingdom
72001230
United States United States
-1782959390
Unknown Country Unknown Country
154861730

Downloads

China China
2
Germany Germany
481
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
1024553746
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
-1782959390
Unknown Country Unknown Country
135

Files

File Size Format Downloads
Тернопыль авар.pdf 891,85 kB Adobe PDF -758405024

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.