Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27224
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Чисельне моделювання та оптимізація газодинамічних і вібраційних характеристик турбокомпресорів газоперекачувальних агрегатів та їх вузлів
Authors Martsynkovskyi, Volodymyr Albinovych
Zahorulko, Andrii Vasylovych  
Savchenko, Yevhen Mykolaiovych  
Herasymiva, Kateryna Pavlivna
Hudkov, Serhii Mykolaiovych  
Pavlenko, Ivan Volodymyrovych  
Лісовенко, Д.В.
Боярський, Д.П.
Keywords турбокомпресори
газодинамічні і вібраційні характеристики
метод скінченних об'ємів
оптимізація
вихлопний тракт
ущільнення
підшипники ковзання
жорсткостні та демпфіруючі властивості
вібраційний стан
екологічна безпека
Type Technical Report
Date of Issue 2011
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27224
Publisher Вид-во СумДУ
License
Citation Чисельне моделювання та оптимізація газодинамічних і вібраційних характеристик турбокомпресорів газоперекачувальних агрегатів та їх вузлів : звіт про НДР (проміжний) / Кер. В.А. Марцинковський. - Суми : Сумський державний університет, 2011. - 120 с.
Abstract Об’єкт дослідження: газодинамічні і вібраційні характеристики турбокомпресорів та їх вузлів. Предмет дослідження: чисельні (розрахункові) моделі газодинамічних процесів у проточній частині турбокомпресорів та їх вузлів і вібраційного стану агрегату, визначення причин динамічної нестійкості. Мета роботи – підвищення ефективності роботи турбокомпресорів газоперекачувальних агрегатів за рахунок чисельного аналізу та оптимізації їх газодинамічних та вібраційних характеристик. Методи дослідження – обчислювальний експеримент за допомогою методів скінченних елементів і об’ємів, методи оптимізації газодинамічних та вібраційних характеристик турбокомпресорів та їх вузлів. Компресорна техніка застосовується для стиснення газів в хімічній, нафтовій, газовій, машинобудівній промисловості, а також на транспорті, в металургії, геології, геодезії, будівництві, агропромисловому комплексі. Залежно від області застосування істотно розрізняються робочі характеристики і конструкція компресорів. Турбокомпресори використовуються при здобичі газу, для його транспортування, підготовки до транспортування і при зберіганні. Виробництво турбокомпресорів в розвинених промислових країнах росте на 8–10% щорічно. Застосування компресорів в сучасній економіці - це могутній засіб інтенсифікації технологічних і енергетичних процесів. Турбокомпресори споживають дуже велику кількість енергії. Наприклад, перекачуючи величезну кількість газу, відцентрові компресори Газпрому вимагають для їх приводу палива на 3,5 млрд. доларів на рік. Прямий шлях зниження цих витрат - підвищення к.к.д. компресорів, який визначається 4 технічним рівнем газодинамічного проекту, тобто вибором оптимальної форми проточної частини. Трудність газодинамічного проектування турбокомпресорів пов'язана з виключно складним характером руху газу в проточній частині. Звичайна практика - експерименти з моделями, випробовуваними на спеціальних дослідницьких стендах, що дуже дорого і при недостатньо продуманій програмі експериментів не гарантує отримання найкращого рішення. Тому створення нових і вдосконалення існуючих ступенів відцентрових турбокомпресорів на даному етапі можливе тільки при використанні сучасних розрахункових методів обчислювальної газодинаміки, які дозволяють моделювати течію з достатньо високою точністю, надійністю і ступенем адекватності відображення реальної картини течії. Застосування методів обчислювальної газодинаміки дозволяє виконати чисельну оптимізацію проточної частини турбокомпресора, форми зазору і конструкцій підшипників, розвантажувальних пристроїв, шпаринних, торцевих та лабіринтних ущільнень, та підвищити газодинамічну ефективність та вібраційні характеристики турбокомпресора у цілому. Крім того, виникає необхідність розробки принципово нових конструкцій проточних частин та вузлів, що забезпечать економію енергії та перекачуваних продуктів, а також екологічну безпеку компресорного обладнання. В даній роботі вирішуються наступні практичні задачі: покращення газодинамічних характеристик проточної частини, герметичності та вібронадійності; розв’язання задачі газотермопружності для вихлопного тракту газоперекачувального агрегату; розв’язання задачі «ротор-статор» для течії газу у проточній частині ступені відцентрового компресора; розв’язання задачі течії рідини та газу у каналах підшипників ковзання, ущільнень та розвантажувальних пристроїв з урахуванням прецесійного руху, радіальних і осьових коливань валу, визначення жорсткостей та демпфірувань, та аналіз їх впливу на динаміку ротора; 5 розробка методик та комп’ютерних програм інженерного розрахунку вузлів турбокомпресора. Рекомендації по використанню результатів роботи і галузь застосування - методики чисельного розрахунку газодинамічних та вібраційних характеристик турбокомпресорів та їх вузлів можуть використовуватися підприємствами насосного і компресорного машинобудування при розробці нових та модернізації існуючих конструкцій відцентрових машин, що використовуються на енергетичних блоках ТЕС і АЕС, системах видобудування і транспортування енергоносіїв для підвищення їх надійності, економічності та екологічної безпеки. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27224
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Canada Canada
1
China China
4
Czech Republic Czech Republic
1
Denmark Denmark
1
EU EU
1
Finland Finland
1
France France
2
Germany Germany
328
Iran Iran
2
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
10
Pakistan Pakistan
1
Russia Russia
32
Slovakia Slovakia
2
Spain Spain
1
Turkey Turkey
4
Ukraine Ukraine
5276
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United Kingdom United Kingdom
10
United States United States
58
Unknown Country Unknown Country
113

Downloads

China China
2
Czech Republic Czech Republic
1
France France
3
Germany Germany
329
Russia Russia
3
Slovakia Slovakia
1
Ukraine Ukraine
5852
United States United States
5
Unknown Country Unknown Country
237

Files

File Size Format Downloads
Martsynkovskyi.pdf 6,43 MB Adobe PDF 6433

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.