Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27226
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Визначення ролі поліморфізму поодиноких нуклеотидів гена MGP у розвитку склеротичних уражень кровоносних судин
Authors Ataman, Oleksandr Vasylovych  
Harbuzova, Viktoriia Yuriivna  
Smirnov, Oleh Yuvenaliiovych  
Kindia, Valerii Illich
Ataman, Yurii Oleksandrovych
Borsuk, Nadiia Volodymyrivna
Dubovyk, Yevhen Ivanovych  
Borodenko, Anastasiia Oleksandrivna
Pavliuk, Liudmyla Anatoliivna
Keywords алельний поліморфізм
ген
mgp
склеротичні ураження
кровоносні судини
гострий коронарний синдром
Type Technical Report
Date of Issue 2011
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27226
Publisher Вид-во СумДУ
License
Citation Визначення ролі поліморфізму поодиноких нуклеотидів гена MGP у розвитку склеротичних уражень кровоносних судин : звіт про НДР (проміжний) / Кер. О.В. Атаман. - Суми : СумДУ, 2011. - 47 с.
Abstract Об’єкт дослідження – молекулярно-генетичні механізми розвитку склеротичних уражень кровоносних судин. Мета роботи – визначення зв'язку поліморфізму поодиноких нуклеотидів MGP-гена з розвитком склеротичних уражень артеріальних судин, що ведуть до тяжких ускладнень (гострого коронарного синдрому). Методи дослідження – полімеразна ланцюгова реакція з наступним аналізом довжиин рестрикційних фрагментів. Вперше на сучасному методичному рівні встановлено, що співвідношення нормальних гомозигот, гетерозигот і гомозигот із мінорним алелем при аналізі G-7→A поліморфізму промотора гена MGP у хворих на ГКС порівняно із контрольною групою становить: 59,8%, 32,7%, 7,5% (у контролі – 58,7%, 36,7%, 4,6); при аналізі поліморфізму T-138→С промотора розподіл різних алельних варіантів серед представників контрольної групи склав 41,8%, 54,5%, 3,6%. Встановлення такого зв’язку дасть змогу в майбутньому прогнозувати ризик виникнення і розвитку склеротичних уражень судин та їх тяжких наслідків і на цій основі пропонувати та застосовувати сучасні методи профілактики та лікування в осіб, що мають спадково зумовлену схильність до судинної патології. Цим може бути досягнуто важливий економічний і соціальний ефект, який полягає в зменшенні захворюваності і смертності від ускладнень різних типів артеріосклерозу. Результати дослідження можуть бути використані при підготовці фахівців у галузі медичної і молекулярної генетики, при створенні методів виявлення спадкової схильності до найпоширеніших в Україні хвороб і розробці засобів їх попередження та лікування. Наукові результати будуть доповнювати банк даних про поширеність різних видів поліморфізму генів серед населення України та зв’язок цього явища з виникненням патологічних процесів та хвороб. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27226
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

China China
5
Czech Republic Czech Republic
1
EU EU
1
France France
3
Germany Germany
311
Iceland Iceland
1
Iran Iran
1
Netherlands Netherlands
13
Pakistan Pakistan
1
Poland Poland
1
Russia Russia
24
Slovakia Slovakia
2
Spain Spain
2
Turkey Turkey
3
Ukraine Ukraine
7219
United Kingdom United Kingdom
8
United States United States
308
Unknown Country Unknown Country
111

Downloads

China China
14
France France
7
Germany Germany
310
Russia Russia
3
Ukraine Ukraine
7221
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
339

Files

File Size Format Downloads
Ataman.doc 675,5 kB Microsoft Word 7896

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.